Innehållspublicerare

null Riksdagsvalet i Pargas stad 2023
31.03.2023

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 2 april 2023.

På valdagen varje röstberättigad får rösta endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som sänds till den röstberättigade före valet.


RÖSTNING PÅ VALDAGEN 2.4.2023

Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00.

Röstningsområde Röstningsställe på valdagen Besöksadress
1. Pargas Malms skola Parsbyvägen 12, Pargas
2. Nagu Kommunalstugan Kyrkvallen 2, Nagu
3. Korpo Kommunalgården Korpoväen 124, Korpo
4. Houtskär Vesterlid Näsbyvägen 188, Houtskär
5. Iniö Snäckan Degernäs 28, Iniö

 

ENLIGT VALLAGEN ÄR VÄLJAREN SKYLDIG ATT STYRKA SIN IDENTITET FÖR VALFUNKTIONÄREN

Ta därför med dig identitetsbevis då du ska rösta. Den som saknar giltigt id-bevis kan hämta ett avgiftsfritt temporärt id-kort hos polisen (två passfoton behövs).

Mera information om riksdagsvalet finns på justitieministeriets nätsida www.vaalit.fi

Centralvalnämnden i Pargas stad
Sekreterare Petra Öhman
040 488 6021