Innehållspublicerare

null Sommarjobb och sommarjobbsedel i Pargas stad 2024
06.02.2024

Sommarjobb

Pargas stad ledigförklarar sina vikariat och säsongsarbeten på sin hemsida under ”lediga jobb”. 
Vissa av jobben förutsätter 18 års ålder eller branscherfarenhet eller studier inom branschen.

Dessutom har ungdomar som är födda år 2006-2008 möjlighet att söka sådana sommarjobbsplatser som lottas ut bland alla sökande.

Dessa sommarjobbsplatser kan sökas elektroniskt via Kuntarekry.fi, jobbnyckel 575220, under tiden 24.1-23.2.2024.
 

Sommarjobbsedel

I år lottar Pargas stad också ut 20 sommarjobbsedlar till dem som inte fått sommarjobbssedel tidigare.  Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 300 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2006-2008 till sommarjobb för minst två veckor.

Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Sommarjobbsedlar kan sökas elektroniskt via Kuntarekry.fi, jobbnyckel 575371, under tiden 24.1-23.2.2024.


Om du har frågor kontakta Ungdomsverkstaden Aktiva
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Strandvägen 32, 21600 Pargas