Innehållspublicerare

null Egentliga Finlands räddningsverk påminner om ansvarsfull användning av fyrverkeripjäser
28.12.2022

Användningen av fyrverkerier är tillåtet utan separat meddelande på nyår mellan den 31 december kl. 18 och 1 januari kl. 2. Särskilda restriktionsområden finns emellertid i Egentliga Finland och inom dessa är användningen av fyrverkerier inte tillåten.

På det blåa området på kartan får man inte använda fyrverkerier i Pargas:

Andra villkor och begränsningar gäller även för användningen av fyrverkeripjäser och dessa måste följas:

1. Den som hanterar fyrverkerier måste använda skyddsglasögon.

2. Nödraketer får endast användas i verklig nödsituation.

3. Användaren av fyrverkerier svarar för att de används på korrekt sätt och för skador som skett vid användningen. Skräp som uppstår vid fyrverkerier ska städas undan.

4. Vid hanteringen av fyrverkerier ska bruksanvisningarna på fyrverkeripjäsernas förpackningar iakttas.

5. Endast för allmän handel och allmänt bruk godkända fyrverkeripjäser får användas.

6. Fyrverkerier ska skjutas upp på minst 15 meters avstånd från byggnader.

7. Fyrverkerier får inte riktas eller kastas mot människor eller byggnader. Fyrverkerier får inte användas i publiken.

8. Fyrverkerier får inte skjutas upp från tak, balkonger eller terrasser.

9. Fyrverkerier får inte överlåtas till minderåriga eller berusade personer.

10. Vid skogs- och gräsbrandsvarning eller vid hård vind är användningen av fyrverkerier  förbjuden. Den som har för avsikt att använda fyrverkerier ska kontrollera gällande varningar. Om varningar kan du läsa till exempel på Meteorologiska institutets webbplats.