Innehållspublicerare

null Regionförvaltningsverket har 9.7.2021 givit följande beslut (corona):
12.07.2021

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka över 10 (tio) personer deltar samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas i avgränsade områden utomhus och i vilka över 50
(femtio) personer deltar i Åbo, Reso, Salo, S:t Karins och Pargas.

I ovannämnda kommuner kan dock offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas för över 10 (tio) personer inomhus och för över 50 (femtio) personer i avgränsade områden utomhus med den förutsättningen att det de facto är möjligt för kunder och deltagare samt sällskap att undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan tryggas i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 31.5.2021. Beslutet gäller för tiden 9.7–8.8.2021.