Innehållspublicerare

null Pargas deltar i Taisto-övningen idag – Finlands största övning i digital säkerhet hjälper oss att utveckla vår verksamhet
17.11.2022

Vi deltar i Finlands största övning i digital säkerhet, Taisto, den 17 november 2022. Taisto är en riksomfattande övning som simulerar dataskydds- och informationssäkerhetsintrång. Den sätter organisationens egna verksamhetsmodeller och processer på prov i praktiken med hjälp av fiktiva övningssituationer. Övningen hjälper till att utveckla hantering, ledning och kommunikation av digital säkerhet.

Taisto, som nu arrangeras för femte gången, samlar organisationer från olika samhällsområden för att öva inför aktuella hot. Rekordmånga team, över 300 stycken, är anmälda till övningen.

I Taisto-övningen testar och utvecklar vi vår verksamhet

Taisto erbjuder oss möjligheten att testa våra verksamhetsmodeller för digital säkerhet, identifiera utvecklingsobjekt och att i en övningsmiljö öva på att arbeta säkert i händelse av störningar. Genom att delta i övningen förbereder vi oss för aktuella digitala säkerhetshot och utvecklar vår krisresiliens samt vårt ledarskap, samarbete och vår kommunikationsförmåga.

Att öva och förbereda sig är en investering i framtiden – både ur ett ekonomiskt och ur ett mänskligt perspektiv. Övningen låter oss testa funktionaliteten i vår digitala säkerhet och upptäcka utvecklingsobjekt som inte nödvändigtvis skulle uppmärksammas utan praktisk övning. Genom att delta i Taisto-övningen satsar vi på verksamheten vid hela vår organisation.

Taisto är en övning som är öppen för alla och avgiftsfri. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar genomförandet av övningen Innehållet i övningen har planerats i samarbete med Centralkriminalpolisen, Kommunförbundet, Cybersäkerhetscentret och Dataombudsmannens byrå.

Läs mer om Taisto-övningen på dvv.fi/sv/taisto-ovningar.