Innehållspublicerare

null Slamservice i Pargas, info- och diskussionstillfälle 1.11.2022 kl 17:30-20:00
20.10.2022

Tid: 1.11.2022, klockan 17:30-20:00 

Plats: Pargas stadshus, Bryggan 

Förändringarna i slamtjänsterna har väckt mycket diskussion i Pargas. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) samt Pargas Stad bjuder in kommuninvånarna till diskussionstillfälle i Pargas stadshus den 1 november. Under diskussionstillfället går vi tillsammans igenom de slamrelaterade förändringarna, grunderna för förändringarna samt fördelarna med dem. Invånarna har möjlighet att uttrycka sina tankar kring förändringarna. Mellan anföranden reserveras tid för frågor och diskussion. 

Program:  

17:30 Välkomnande och introduktion till tillställningen 

Jonas Nylund, Pargas stad 

 

17:40 Organisering av slamservicen för det slam som uppstår från boendet, bakgrund och ansvarsfördelning 

Vad säger avfallslagen om slamservicen? Vem ansvarar för vad; kommunen, LSJH, myndigheterna? Hurdan är slamservicens beslutsprocess? Vilka bestämmelser berörs slamservicen av? 

Satu Ojala, avfallsserviceombud Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 

 

18:30 Slamservicen i praktiken 

Hur har LSJH organiserat slamtömningshelheten? 

Cati Huhta, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) 

 

19:15 Mottagning och behandling av slam från slambrunnar och slutna tankar 

Vad är nuläget gällande reningsverken i Pargas och vad händer i framtiden? 

Pargas vattenverk 

 

Vilken är LSJHS roll i mottagningen av slam? Hur inverkar slammottagningen på organiseringen av tömningarna? 
Cati Huhta, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) 

 

19:45 Slutdiskussion 

20:00 Tillställningen avslutas 

 

Möjlighet att delta på distans via Teams - klicka här.