Innehållspublicerare

null Egentliga Finlands välfärdsområdes verksamhetsbidrag för  social- och hälsotjänster samt räddningstjänster kan sökas för år 2023
19.10.2022

Egentliga Finlands välfärdsområde understöder organisationer och föreningar vilkas verksamhet stöder och kompletterar välfärdsområdets lagstadgade uppgift, det vill säga social- och hälsotjänster samt räddningstjänster. Bidragen riktas år 2023 till de organisationer som har fått kommunalt bidrag för verksamheten under år 2021 och/eller år 2022. 

Bidragen för år 2023 kan sökas 27.10 - 11.11.2022.

Bidraget söks via en elektronisk Webropol-blankett som man fyller i på välfärdsområdets webbsida.

  • De bidrag som beviljas av det regionala räddningsverket överförs som sådana till välfärdsområdet.
     
  • Välfärdsområdesstyrelsen har beslutat om grundläggande principer för organisationsbidragen 14.6.2022 (§ 126). Vänligen se både paragraftexten och ppt-presentationen som finns som bilaga https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1109 
    .
  • Välfärdsområdesstyrelsen beslutar 25.10.2022 om anvisningar förbeviljandet av bidrag samt om tidsschemat för när man ansöker om bidrag.

För de sökande arrangeras det en infotillställning via Teams 27.10 kl. 17-18.30.
Anslut till mötet här.

Ansökningstiden löper ut fredag 11.11 kl. 15.
Ansökningar som har inkommit efter ansökningstiden kan inte beaktas.

Mera information om bidragen ges av:
Jaana Halin, tel. 040 661 6370, e-post jaana.halin@turku.fi
Rea Breilin, tel. 044 778 3203, e-post rea.breilin@salo.fi