Innehållspublicerare

null Hälsocentralen informerar angående coronasituationen
30.09.2022

Smittspridningen ökar och vid Pargas hälsovårds enhet har coronafall konstaterats. 

På grund av det rekommenderas inga besök på akutavdelningen fram till 12.10. 2022. Undantag gäller besök hos allvarligt sjuka eller till patienter som vårdas i livets slutskede. Av eventuella besökare förutsätts att man kommer frisk och använder ansiktsmask samt handhar god handhygien.
 
Fortfarande är det bästa sättet att skydda sig från en allvarlig coronavirussjukdom att vaccinera sig.