Innehållspublicerare

null Biblioteken betjänar som vanligt igen
02.07.2021

Nu har både bibliotekssystemet och användargränssnitten tagits i bruk. Det här betyder att du nu kan använda också nätbiblioteket (blanka.fi) och våra e-materialtjänster som vanligt.

De meröppna biblioteken i Pargas erbjuder självbetjäningstider igen. Du kommer in i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö bibliotek kl. 9-20 varje dag. I Iniö används en nyckel, men i de övriga biblioteken kommer du in med bibliotekskort och pinkod.

Vi stryker möjliga avgifter som samlats under avbrottet. Ta kontakt med biblioteket om du har betalat avgifter, återlämnat, reserverat eller lånat material tisdagen 22.6.2021. Dessa händelser bör registreras på nytt, eftersom de uppgifter som registrerades denna dag gick förlorade när systemet återinstallerades.

Blankabiblioteken var utan bibliotekssystem i lite över en vecka på grund av ett dataintrång hos tjänsteleverantören, vilket har påverkat alla våra tjänster. Enligt vår tjänsteleverantör Axiell har inga kunduppgifter läckt i samband med dataintrånget.