Innehållspublicerare

null Information för vattentjänsters kunder i Houtskär
27.07.2022

Kloreringen av vattnet från vattenverket i Näsby avslutas, vattnet får användas som normalt igen.

Proverna tagna från Houtskärs vattennät 18.7, 20.7 och 25.7 uppfyller kvalitetskraven för hushållsvatten. Kloreringen av vattnet och den effektiviserade provtagningen avslutas. Klorlukt och klorsmak kan förekomma ännu en tid efter att kloreringen är avslutad. Klorhalten i vattnet ligger på en säker nivå och vattnet kan drickas som normalt.

 

Följande personer ger mera information:

Tiina Torkkeli-Pitkäranta, hälsoinspektör

Lundo miljöhälsovårdstjänster

050 598 0578

 

Mika Laaksonen, Driftchef
Pargas vattentjänstverket
044 3585923