Innehållspublicerare

null Pargas stads förtroendevalda organisation och tjänstemannaorganisation ändras 1.1.2023
27.06.2022

En omorganisation i Pargas stad blev aktuell på grund av social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft vid ingången av 2023. En överföring av social och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna till välfärdsområdet 2023 kommer att så gott som halvera stadens organisation. Som en stor omställning kan också nämnas överföringen av ansvaret för arbets- och näringstjänsterna till kommunerna 2024. Stadsfullmäktige har också nyligen godkänt stadens nya strategi som självfallet utgör grunden också för detta utvecklingsarbete.

Stadsfullmäktig godkände 20.6 den nya modellerna för omorganisationen i Pargas stad. Enligt beslut ändras Pargas stads förtroendevaldaorganisation och Pargas stads tjänsteinnehavarorganisation fr.o.m. 1.1.2023 enligt bilden.

Här kan du läsa hela beslutet.