Innehållspublicerare

null M/S Roope samlar skrot i Pargas skärgård 1–4 juli 2024
17.06.2024

Pressmeddelande. Publicerad: 12.06.2024
Lounais-Suomen Jätehuolto


Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s Skärgårdens skrotinsamling ordnas i år i Pargas skärgård 1.–4.7.
Den ambulerande insamlingen tar avgiftsfritt emot farligt hushållsavfall, elapparater och metallskrot. Bygg- och städavfall kan också hämtas till insamlingen mot avgift, packat i LSJH:s storsäckar.

Finns det skrot på vinden, i ladan eller i skjulet? Skrot och farligt avfall från skärgårdsbor och sommarstugor har samlats in i Sydvästra Finland i över 20 år. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s (PSS ry) gemensamma Skärgårdens skrotinsamling ordnas igen i början av juli.

– Invånarna kan ha önskat på insamlingsplatser, och i år beger sig M/S Roope till Pargas och Kimitoöns skärgårdar. Nu är det perfekta tillfället att börja samla in avfall för insamlingen. Under de senaste tre åren har 154 503 kilo skrot samlats in från skärgården, säger LSJH:s servicespecialist Penttinen.

Skrotsamlingen är ett enkelt sätt att bli av med överflödigt skräp i skärgården

Insamlingen är kostnadsfri och omfattar farligt avfall från hushåll, elektriska apparater, metallskrot och skrotfordon. Bygg- och renoveringsavfall samt övrigt grovavfall tas emot förpackat i LSJH:s storsäckar (1 m³).

Storsäckar kan köpas för 89 euro styck på LSJH:s sorteringsstationer från och med den 1 maj till början av insamlingen och under insamlingsperioden från servicefartyget M/S Roope.

– Städ- och byggavfall, såsom stoppade möbler, träavfall, plast, styrox, gipsskivor, kakel och andra diverse sopor accepteras endast i en storsäck som köpts från LSJH. I priset för en storsäck ingår transport och behandling av avfallet. Storsäcken är ett enkelt sätt att bli av med överflödigt storskrot i skärgården, eftersom LSJH transporterar säckarna med skrot till Åbo för sortering och hantering, tipsar Penttinen.

Av säkerhetsskäl får gasflaskor, nödraketer, -bloss eller -rök, sprängämnen och asbesthaltigt avfall inte tas ombord. Handbrandsläckare accepteras endast tomma och utan tryck.

– Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vad du lämnar till öns skrotinsamling måste den person som lämnar avfallet vara närvarande vid servicefartygets hållplats. Det är förbjudet att lämna avfall obevakat vid insamlingsplatsen, Penttinen påminner.

För mer detaljerade hållplatser och instruktioner för Skärgårdens Skrotinsamling se här. Önskemål om nästa års insamlingar tas emot fram till slutet av september med onlineblanketten.

 

Hållplatser för Skärgårdens skrotinsamling 1.-4.7.2024

Måndag 1.7

kl. 09–10 Pensar
kl. 11–12.30 Pargas Port
kl. 13.30–14 Helsingholm
kl. 15.30–17 Tunnhamn

Onsdag 3.7

kl. 9–10 Holma
kl. 11–12.30 Vänö
kl. 13.30–14.30 Borstö
kl. 17–18 Jurmo

Torsdag 4.7

kl. 8.30–10 Nötö
kl. 11–12 Aspö
kl. 15–16.30 Jungfruskär

Tidtabellen är preliminär och ändringar är möjliga bland annat beroende på väderförhållanden och avfallsmängder på insamlingsplatserna.

Tilläggsinformation https://lsjh.fi/sv/