Innehållspublicerare

null Invånarenkät om klimat- och miljöprogram för Pargas stad
02.05.2022

Svarstid 2-29.5.2022

På basen av ett flertal motioner gällande klimat- och miljöfrågor har Pargas stadstyrelse beslutat att Pargas stad ska ta fram ett eget klimat och miljöprogram. Programmet ska kunna användas av såväl tjänsteinnehavare som beslutsfattare i det strategiska arbetet. Programmet fokuserar på klimat- och energifrågor, men perspektivet kan utvidgas till en mer helhetsmässig syn på hållbar utveckling.

Under tiden 2-29.5 har alla kommuninvånare, deltidsboende samt övriga intresserade möjlighet att ge sin syn på hur programmet ska se ut. Genom att svara på denna enkät kan arbetsgruppen beakta invånarnas åsikter vid planeringen av det forsatta arbetet.

Arbetsgruppen består av Tomas Björkroth (ordförande), Carl-Sture Österman, Jonas Nylund, Egon Nordström och Lotta Laaksonen.

Här hittar du enkäten.

Enkäten finns även i pappersformat vid alla områdeskontoren i Pargas samt vid stadshusets Servicepunkt och Pargas bibliotek.

Områdeskontorens öppethållningstider finns här.

Bibliotekets öppethållningstider finns här.

Mera information:

Tomas Björkroth: tomas.bjorkroth(a)axxell.fi / 044 739 7276

Carl-Sture Österman: carl-sture.osterman(a)pargas.fi / 044 4585 927