Innehållspublicerare

null Sjukvårdsdistriktet: Coronaläget i Egentliga Finland eskalerar
07.01.2022

Coronapandemin sprider sig med ny kraft i Egentliga Finland. Det nya året har beklagligt nog inletts i rekordantalets tecken.

I början av veckan 3-6.1 bokfördes 1505 nya coronafall i Egentliga Finland. Under samma tidpunkt en vecka tidigare låg siffran på 1168. Det mikrobiologiska laboratoriet vid ÅUCS har under de senaste dagarna undersökt över 1200 coronaprover i dygnet och av dessa har omkring 29 procent varit positiva.

– Vi har inte sett toppen av pandemin ännu. Omikronvarianten har erövrat mycket snabbt. Mer eller mindre alla positiva coronatestresultat är nu av omkrionvarianten. Behovet av sjukhusvård har för närvarande ändå inte ökat i samma takt som antalet positiva fall, men behovet av sjukhusvård kan också komma först en vecka efter att man insjuknat, säger infektionsläkare Harri Marttila.

För närvarande är incidensen för coronasmittorna per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen 895,5, och därmed i kraftig ökning. För en vecka sedan låg incidensen på 594,7.

– Antalet smittfall är i realiteten fler än detta, eftersom kommunernas smittspårning förståeligt nog är överbelastad. En del av smittfallen har man ännu inte hunnit registrera och därmed har man inte heller haft möjlighet att vara i kontakt med dem som smittats, säger Harri Marttila.

Hemtestens resultat är naturligtvis inte heller synliga i de här talen.

– Man bör stanna hemma vid minsta symtom. Det rekommenderas att man gör ett hemtest om man planerar träffa sina bekanta men särskilt vid möten med personer med nedsatt immunförsvar. Tyvärr tillåter det rådande läget inte samlingar inomhus, säger ledande överläkare Mikko Pietilä.

Fredagen den 7 januari har ÅUCS 21 patienter intagna för behandling av coronasjukdom, varav färre än fem ligger på intensivvårdsavdelningen. Några nya intensivvårdsbehandlingar har inte inletts sedan början av år 2022. Under den nästan två år långa pandemitiden har man i Egentliga Finland rapporterat om 142 dödsfall där en covid-19 diagnos konstaterats (medelålder 80,6 år)

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp samlas igen nästa vecka. Man följer konstant med epidemiläget och de nationella linjedragningarna.