Innehållspublicerare

null Välfärdsområdesvalet 2022 i Pargas stad
10.01.2022

Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.

Förhandsröstningsperioden är 12-18.1.2022.

Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i landet eller utomlands, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som sänds till den röstberättigade före valet.

De som är mantalsskrivna i Pargas stad, men som inte har hänförts till någon fastighet i folkbokföringen, hör till röstningsområdet 1. Pargas.

Om den röstberättigade är osäker på sitt röstningsställe kan man ringa till centralvalnämndens sekreterare, tfn. 040 488 6021. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi

RÖSTNING PÅ VALDAGEN 23.1.2022
Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00.

Röstningsområde     Röstningsställe på valdagen   Besöksadress
1. Pargas  Malms skola  Parsbyvägen 12, Pargas
2. Nagu  Kommunalstugan  Kyrkvallen 2, Nagu
3. Korpo   Kommunalgården  Korpovägen 124, Korpo
4. Houtskär  Vesterlid  Näsbyvägen 188, Houtskär
5. Iniö   Snäckan     Degernäs 28, Iniö

     
FÖRHANDSRÖSTNING 12-18.1.2022
Pargas stads allmänna förhandsröstningsställen och deras öppethållningstider:

Stadshuset i Pargas, stadsfullmäktigesalen Bryggan, Strandvägen 28, Pargas
vardagar        kl. 09.00–18.00
lördag och söndag    kl. 10.00–14.00

Kommunalstugan, Kyrkvallen 2, Nagu
Stabshuset, Gluggen, Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo
Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär
Snäckan, Degernäs 28, 23390 Iniö
vardagar    kl. 09.00–16.00
lördag        kl. 10.00–13.00

Norrskata skola, Houtsala, 21750 Norrskata
13.1.2022    kl. 09.00–14.00

Ljungheda, Houtskärsvägen 1985, 21770 Mossala
13.1.2022    kl. 09.00–16.00

Förbindelsebåt m/s Kokkomaa 12.1.2022
        kl. 13.15-13.30        Själö
        kl. 14.20-14.35        Innamo
        kl. 14.55-15.10        Järvsor
        kl. 15.30-15.45        Maskinnamo
        kl. 16.05-16.20        Åvensor

Förbindelsebåt  m/s Nordep 12.1.2022


        kl. 09.50-10.00        Gullkrona
        kl. 10.20-10.30        Stenskär
        kl. 10.55-11.05        Brännskär
        kl. 12.20-12.25        Träskholm
        kl. 13.30-13.40        Trunsö
        kl. 14.30-14.40        Lökholm 
        kl. 15.15-15.30        Borstö
        kl. 18.25-18.35        Peno
        kl. 18.40-18.50        Pensar

Förbindelsebåt m/s Cheri 14.1.2022
        kl. 11.10-11.20        Ängsö
        kl. 12.00-12.30        Berghamn
        kl. 13.00-13.10        Hummelholm

Förbindelsebåt m/s Baldur 17.1.2022
        kl. 13.00-13.30        Utö
        kl. 14.30-14.40        Jurmo
        kl. 15.45-15.50        Aspö
        kl. 16.20-16.25        Nötö

OBS Tidtabellerna kan ändras p g a väderförhållanden och rutterna kan trafikeras med andra båtar eller farkoster.

HEMMARÖSTNING
En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Anmälan om hemmaröstning skall göras till centralvalnämnden senast tisdagen den 11 januari kl. 16.00. Anmälan görs skriftligen under adressen Centralvalnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per telefon Petra Öhman, tfn 040 488 6021. Anmälningsblankett kan beställas på ovannämnda telefonnummer eller fås från stadshusets infodisk eller från områdeskontoren.

Kandidater publiceras 23.12.2021: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/se/ehd_listat_05.html

Centralvalnämnden i Pargas stad
Sekreterare Petra Öhman
040 488 6021