Innehållspublicerare

null Kulturpris 2021
02.12.2021

Kulturpris 2021


Pargas stads kulturpris går till två modiga och aktiva musikutövare – Essi Luttinen och Petri Haapasalo

Essi Luttinen och Petri Haapasalo flyttade till Pargas 2015 och har sedan dess varit en viktig del av musiklivet i Pargas. Egentligen började arbetet i Pargas redan innan det, då Essi Luttinen producerade Qvidja picnic konserter redan från och med år 2012 och det arbetet har hon fortsatt med. Qvidja konserterna har gett många pargasbor och besökare fina musikaliska upplevelser i en historisk miljö.

Både Essi Luttinen och Petri Haapasalo har aktivt sökt olika samarbetsmodeller och har alltid då det är möjligt ställt upp som musiker. Det har varit allt från planering av musikaliska happenings, solistuppdrag på konserter till uppträdanden på äldreboenden och alltid med stor yrkeskunskap för att erbjuda publiken det bästa.

Corona pandemin slog hårt mot freelancande musiker men även då arbetade Essi och Petri träget vidare, de gjorde en julskiva och många konsertstreamingar för att erbjuda publiken musik också under den tid vi inte kunde gå på konserter.

Men för den riktigt stora publiken i Pargas har de nu blivit kända då de har startat upp jazz café Axo, ett ställe med live musik fler kvällar i veckan. De bjuder in musiker, de uppträder själv, ibland helt spontant mellan diskturer och kassajobb. De erbjuder ocksåpå  Jazz café Axo en scen för andra musiker och uppträdanden.

Kulturnämnden vill genom kulturpriset visa sin uppskattning för det arbete Essi Luttinen och Petri Haapasalo gör och kulturnämnden känner att Pargas är lyckligt lottad att ha sådan driftiga musiker på orten.


Pargas stads hembygdspris år 2021 går till Nagu hembygdsförening rf.

Kulturnämnden i Pargas vill uppmärksamma det jobb som Nagu hembygdsförening gör för hembygdskunskapen och -känslan i Nagu.

För ungefår tio år sedan miste föreningen det hus man tidigare hade ett museum i. Samlingarna måste placeras på andra ställen och föreningen såg rätt svart på sin framtid. Vad är en hembygdsförening utan ett hembygdsmuseum?

Så småningom kom föreningen ur svackan och har idag en livlig verksamhet som ligger i tiden. Föreningen har lyckats locka med nya krafter samtidigt som en del av de erfarna krafterna fortfarande är med.

Idag sysslar föreningen med byaforskning. Man har en lokalhistoria- och släktforskargrupp som träffas varannan vecka. Föreningen har bland annat gett ut häften med olika teman, det blir 1-2 häften/år, det sjunde häftet ges ut nu till julen 2021. Föreningen producerar också utställningar kring olika tema. Årligen gör man också mycket populära hembygdsturer med buss, dvs besöker olika platser i Nagu, det kan vara gårdar, byar eller någon näringsidkare. Föreningen var också den drivande kraften då föreningarna i Nagu tog över Kommunalstugan som ett ställe för föreningar och grupper att träffas. Nagu hembygdsförening är en aktiv förening som deltar i många projekt tillsammans med andra föreningar i Nagu.

Nagu hembygdsförening rf har visat på livskraft och mod samt en förmåga att hitta nya verksamhetsformer som tilltalar Naguborna och även fritidsboare.
 


Pargas stads kulturenhet har i år valt att uppmärksamma självständighetsdagen enbart online. Se självständighetsprogrammet här på kulturellen.fi