Innehållspublicerare

null Byggnadstillsynens nya e-tjänst har öppnats!
19.11.2021

Du kommer till programmet via eService.

Välkommen till användarutbildning av programmet på onsdagen 24.11.2021 kl. 8-11  i fullmäktigesalen i stadshuset eller på Teams.

Utbildningen riktar sig till yrkespersoner inom branschen, men alla är välkomna att delta. Utbildningen går på två språk och personal från byggnadstillsynen är på plats.

Program:
Morgonkaffe kl. 8.00, inloggning på mötet. 
Utbildning kl. 8.30–11.00

Vänligen anmäl dig till utbildningen senast  den 22.11.2021 för att för att vi ska kunna reservera tillräckligt med kaffe.


Det går inte längre att söka nya lov och tillstånd på Lupapiste efter 1.11.2021.

Vänligen anhängiggör halvfärdiga projekt genom att lämna in din lov- eller tillståndsansökan före detta datum eller gör ansökan i den nya tjänsten.

Beslut som gäller de bygglov som sökts via Lupapiste fattas till och med 17.12.2021 Efter detta flyttas alla lov och tillstånd till tjänsten eService.