Innehållspublicerare

null Hälsovården får nytt nummer!
18.11.2021

På onsdag 24.11. får hälsocentralerna i Pargas ett nytt telefonnummer: 02 454 5200. Både jouren (kl 8-16) och tidsbeställningen (kl 9-13) nås på detta nummer. Vi ber om tålamod i början, då personalen vänjer sig vid ett helt nytt telefonsystem!