Innehållspublicerare

null Nya restriktioner i Pargas stads kultur, idrott och ungdomsutrymmen 16.11 2021
17.11.2021

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över femtio (50) personer i inomhusutrymmen. Beslutet är i kraft i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under perioden 16.11-16.12.2021. Aktörer kan ordna sammankomster med över femtio personer om de tar i bruk coronapasset.

Beslutet om sammankomstbegränsningar grundar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet fattades för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården.

I Pargas stads kultur, idrott och ungdomsutrymmen bör arrangören av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster följa dessa restriktioner:

• Högst femtio (50) personer (inklusive personal och funktionärer som vistas i utrymmet bland publiken) kan delta i evenemanget.


• Överstiger antalet femtio (50) personer vid evenemanget bör arrangören införa krav på att uppvisa EU:s digitala coronapass och på det sättet göra det möjligt för personer som har ett covidintyg att delta i evenemanget. Krav på covidintyget gäller publik, personal som funktionärer som vistas bland publiken. 


• Coronapass skall uppvisas av samtliga personer på 16 år och äldre, bland publik, personal och funktionärer som vistas tillsammans med publiken. 


• Om coronapass saknas nekas personen tillträde till tillställningen.


Coronapass kan antingen skrivas ut eller laddas ned som en fil i mobiltelefonen från www.kanta.fi/sv/coronapass