Innehållspublicerare

null Invånarenkät - Pargas i framtiden
12.10.2021

Om du får besök, vad visar du eller berättar du för dina gäster om ditt hem här i skärgården? Vad betyder välmående för dig? Hur kan din hemstad bli ännu bättre i framtiden? Svara på denna korta enkät och berätta för stadens beslutsfattare hur du vill att Pargas stad ser ut i framtiden. 

https://survey.alchemer.eu/s3/90385667/Pargas-framtid