Innehållspublicerare

null PIF Pre-Academy fortsätter även läsåret 2024-25
10.07.2024

PIF Pre-Academy erbjuder gratis rörelse och motion för åk 5-9 för att främja hälsa och välbefinnande hos barn och unga samt utveckla deras färdigheter och intresse för idrott.

Verksamheten är gratis och sker i PIF- Center.

Mer noggrann beskrivning av 2024-25 läsårets verksamhet kommer senare.

Under kommande läsår kommer tidtabellen se ut som följande:
Tisdagar: Kl 15.15-16.15 ( blandad grupp, låg- och högstadie 5-9klassister, Idrott )
Lördagar: Kl 10-11.00 fri lek för barn och föräldrar ( förskoleålder- 4 klassister )
Lördagar: Kl 11-12.00 Lågstadiet (4-6 klassister ) idrott
Lördagar: Kl 12-13.00 Högstadiet idrott
Lördagar: Kl 13-14.00 Lågstadiet + högstadiet idrott ( 5-9 klassister )
Lördagar: Kl 14-15.00 Lågstadiet + högstadiet hobbytestning ( 5-9 klassister )

Anmälningar och mer information:
ville.rantaaho@fysiogym.fi