Innehållspublicerare

null Septikstationen i Nagu gästhamn fungerar igen!
26.06.2024

Nagus septikstation ämnad för båtar kan användas igen.

Vårt hav är mycket känsligt för belastning - vi ber alla att inte tömma septikavfall i havet!
På sidan www.sallekarta.fi hittas alla Håll skärgården ren rf:s sepikstationer.

Trevlig sommar!