Innehållspublicerare

null Enkät om rusmedelsanvändningen i Egentliga Finland (6-30.9.2021)
07.09.2021

Är du orolig över rusmedelssituationen i Pargas? Vill du kunna påverka hur det förebyggande arbetet genomförs? Berätta om dina åsikter och tankar kring användnigen av rusmedel i Pargas.

Kommunerna i Egentliga Finland ber invånarna om information och åsikter om rusmedelssituationen i området. Med enkäten om rusmedelssituationen kartläggs invånarnas åsikter och synpunkter gällande alkohol, tobaksprodukter och droger. I enkäten efterfrågas i synnerhet observationer om minderårigas användning av rusmedel och rusmedelssituationen i allmänhet. Enkäten kan besvaras 6-30.9.2021. 

I enkäten efterfrågas i synnerhet observationer om minderårigas användning av rusmedel och rusmedelssituationen i allmänhet. 

Enkäten för rusmedelssituationen är avsedd för alla invånare i alla åldrar. Genom att besvara enkäten kan invånarna ge sina tankar och önskemål till exempel gällande metoder för att minska rusmedelsskadorna. Syftet är att utreda vad invånarna anser vara de allra viktigaste ändamålen för verksamheten. Resultaten från enkäten nyttjas i arbetet med att främja hälsa och välfärd i kommunerna i Egentliga Finland och det framtida välfärdsområdet och i det förebyggande rusmedelsarbetet. 

Enkäten om rusmedelssituationen är en del av den riksomfattande PAKKA-verksamhetsmodellen som effektiverar det förebyggande rusmedelsarbetet på lokal nivå. I Egentliga Finland har man tidigare genomfört undersökningar om rusmedelssituationen i Åbo, Salo och Pemar. 

Enkäten besvaras med en elektronisk blankett som finns på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A

I enkäten deltar man anonymt och konfidentiellt och det tar cirka 10-15 minuter att fylla i den.

Tilläggsuppgifter: 
planerare Niina Jalo, Åbo stad, tfn 040 63 83 672, niina.jalo@turku.fi