Innehållspublicerare

null Pargas stad föreslår försäljning av Pargas Fjärrvärme Ab
30.11.2023

Främsta orsaken till att Pargas stad har utrett och förberett en försäljning av Pargas Fjärrvärme Ab till Adven Oy är de framtida förändringarna inom energisektorn. Försäljningen medför inga ändringar för Pargas Fjärrvärmes kunder.

 

Pargas stad har utrett och förberett en försäljning av Pargas Fjärrvärme Ab – Paraisten Kaukolämpö Oy, som innebär att 75 % av stadens innehav i bolaget övergår till Adven Oy. I nuläget äger staden 100 % av bolaget, men staden ser att framtida förändringar inom energisektorn kräver åtgärder och resurser som innebär stora utmaningar för ett litet bolag: nytt teknikkunnande, projektorganisation, processeffektiviseringar, stora investeringar samt behovet av ett större nätverk vid bränsle- och energiköp.

 

Adven Oy valdes ut som partner

Det fanns ett stort intresse för en majoritetsandel i fjärrvärmebolaget. Adven valdes ut som partner som ett resultat av utredningar och ett anbudsförfarande. Adven har över 20 egna fjärrvärmenät i Finland och sammanlagt över 350 anläggningar för industriell energi och fjärrvärme i hela koncernen. Adven är en långsiktig och stabil investerare och en god strategisk partner när det gäller att utveckla fjärrvärmebolagets verksamhet. Adven är ett starkt bolag med industri- och affärskompetens, med kunnande i nya teknologier, och har förbundit sig till klimatmål och till användning av förnybar energi, och de hämtar kunskap och resurser för framtida investeringsbehov.

Pargas stad vill gardera sig mot oundvikliga framtida förändringar inom energisektorn. Advens starka kompetens är en faktor som ger mervärde när det gäller att gardera sig inför framtiden. Adven har möjlighet att skapa starka synergier med den operativa koncentrationen i Åboregionen.

Staden förblir ägare till 25 % av bolaget och ett starkt aktieägaravtal tryggar kundernas och stadens intressen. Aktieägaravtalet fastställer minoritetsaktieägarens starka roll i viktiga beslut till exempel när det gäller bolagets strategi och principerna för prissättning av fjärrvärme. De anställda kommer att ha kvar sina jobb.

 

Pargas Fjärrvärme Ab – Paraisten Kaukolämpö Oy

Pargas Fjärrvärme Ab – Paraisten Kaukolämpö Oy grundades 1982, och i slutet av 2022 hade bolaget över 180 fastigheter anslutna till sitt fjärrvärmenät. År 2022 producerade bolaget ca 46 000 MWh energi. Bolagets fjärrvärmenät har en total längd på 30 km, och den huvudsakliga värmekällan är pannor som drivs med flis samt spillvärme från industrin.

Bytet av huvudägare medför inga ändringar för Pargas Fjärrvärmes kunder.

Försäljningen av 75 % av Pargas Fjärrvärme Ab behandlas vid stadsstyrelsens sammanträde den 4 december 2023, och planen är att ärendet ska tas upp för beslut i stadsfullmäktige den 18 december 2023.