Innehållspublicerare

null Vem är mottagare av Pargas stads kultur- och hembygdspris år 2023?
13.11.2023

Vem är mottagare av Pargas stads kultur- och hembygdspris år 2023?

Nu kan du föreslå vem som är årets mottagare av kultur- och hembygdspris i Pargas.

Kulturpriset ges för ett betydande arbete för kulturlivet på orten. Priset kan ges till enskilda personer, arbetsgrupper, föreningar eller andra sammanslutningar.

Hembygdspriset ges för en betydande insats för historien och kulturmiljön, för hembygdsarbete och -forskning eller för att sprida kunskap om hembygden och Pargas historia.

Skriftliga förslag, med motiveringar, bör skickas in senast den 22.11 kl. 16.00 till e-posten kultur@pargas.fi