Innehållspublicerare

null Medlemmar till rådet för personer med funktionsnedsättning sökes
28.09.2023

Kanske just din förening önskar få en medlem i rådet? Till rådet kan väljas personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Skicka in föreningens kandidatförslag till adressen pargas@pargas.fi senast 2.10.2023 kl. 12.

Rådet tar initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna som är viktiga med tanke på den service de behöver. 

Tilläggsuppgifter ger Åsa Knuts, asa.knuts@pargas.fi, tfn 044 066 7835.