Innehållspublicerare

null PATRIK NYGRÈN AVGÅR SOM STADSDIREKTÖR I PARGAS
21.09.2023

Pargas stads stadsdirektör Patrik Nygrén anmälde idag att han säger upp sig från sin tjänst som stadsdirektör från den 30.11.2023, med villkoret att direktörsavtalet tillämpas.

 

"Jag har under hela min tid haft ambitionen att överbygga åsiktsskillnader och skapa förtroende till de förtroendevalda. I det arbete som pågått sedan våren för att utveckla kommunikation och samarbete har jag haft personalens stöd.

På grund av det politiska klimatet, finns det inte förutsättningar för att fortsätta. Det blir i längden ohållbart i rollen som stadsdirektör att bemöta kritik, som är diffus och ibland anonym till sin karaktär.

För att kunna fortsätta satsa 100% på kommunens bästa krävs det ömsesidigt förtroende. Därför är det dags för mig att dra mina egna slutsatser."

Jag har skött uppdraget i mer än åtta år nu och nu är det dags för mig att ge över staffettpinnen till någon annan och söka mig till nya utmaningar. På åtta år har staden tagit stora steg framåt och genomgått stora förändringar. Omvärlden har förändrats kanske mer än under någon period tidigare och Pargas har lagt sina kort rätt väl.  Den här utvecklingen har jag varit med och skapat.

 


Vi har nu en god stabil ekonomi i balans och en förmåga att möta framtida utmaningar

Den goda finansieringen har möjliggjort att vi kunnat bibehålla en omfattande och kvalitativ service i alla våra kommundelar. 

Vi har kunnat göra många betydande investeringar och kronan på verket är nu lärcentret Brava. Stadsbilden i Pargas har förändrats samtidigt som det gjorts betydande satsningar i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Vi har lyckats föra Pargas sak och staten investerar mer än i någon stad i Finland, i infra, Lillholmens bro, broarna till Åbo, elfärjorna till och från Korpo och Nagu och nu senast Pargasleden. Vi har nätverken Spira, Archipelago Initiative - Pargas eget Slush och ett bra driv inom näringslivet. 
Vi har ett modernt strategiskt tänk och vi har blivit en stad man från många andra kommuner riktar blickarna till. I imageundersökningar ligger vi bland de bästa i landet och vad som är bäst är att vi Pargasbor enligt undersökningar också själva börjat tro på vår stad.

Vi har nu en klar strategi för vad Pargas vill göra av framtiden och en ny organisering med vilket det skall ske.

Utvecklingen och drivet i Pargas har noterats brett och det är en mycket kapabel personal och en å det stora hela välfungerade organisation som nu fortsätter arbetet.

 

Patrik Nygrén 21.9.2023

Stadsdirektör – Kaupunginjohtaja – Mayor

Pargas stad – Paraisten kaupunki – City of Pargas

+ 358 40 511 4383