Innehållspublicerare

null Varha informerar - Svara på enkäten om Varhas tjänster
13.09.2023

VARHA INFORMERAR:

Vi vill gärna höra vad du tycker om Varhas tjänster

 

Varha vill gärna höra vad du tycker om Egentliga Finlands struktur för social- och hälsovårdsservicen, dess nätverk och serviceproducenter.Svaren kommer att utnyttja i förberedelserna av servicestrategin. Servicestrategin ger riktlinjer och ställer upp mål för hur servicen inom Varha ska ordnas.

Det tar ca 5 minuter att svara på enkäten och du hittar den här.