Innehållspublicerare

null Vi utvecklar Pargas centrum!
12.09.2023

Idag undertecknade Pargas stad och Kesko Abp ett planeringsreserveringsavtal för utvecklingen av centrumkvarteret på Vapparvägen 4. Avtalet grundar sig på ansökan som stadsstyrelsen godkände i somras. Vårt gemensamma mål är att planera ett högkvalitativt centrumkvarter med dagligvaruhandel, utrymmen för övriga företag och tjänster, samt öppna möjligheten för olika former av boende. Nästa steg är att inleda detaljplaneringen, där det tillhörande programmet för deltagande och bedömning publiceras inom närmaste framtid. Vi håller er uppdaterade!

 

Bakgrundsinfo: 7.6.2023 meddelade Pargas stad att Kesko Abp har undersökt olika alternativ för att placera en ny dagligvaruhandel i Pargas centrumområde och hade lämnat in en ansökan till Pargas stad om en planeringsreservering för ett område i centrum på adressen Vapparvägen 4. Pargas stad hade i sin tur utrett möjligheter att utveckla området i fråga vid korsningen av Skärgårdsvägen och Vapparvägen i och med att det nya lärcentret Brava och nybygget för läroinrättningen Axxell för studerande i andra stadiet färdigställs.

Läs mera här