Innehållspublicerare

null Vattentjänstverket informerar: Avbrott i vattendistributionen i Skräbböle 27.7.2021
21.07.2021

Vattennätets vattendistribution kommer att avbrytas på hela Skräbböle-området på tisdag 27.7.2021 cirka kl. 17:00 framåt. Avbrottet gäller även Malmnäs industriområde.

Avbrottet beror på läckagereparationsarbeten på stamlinjen på industriområdet. Vi vet inte hur länge avbrottet pågår, men vi försöker normalisera situationen så fort som möjligt.

Vattentjänstverket anordnar en tillfällig vattenutdelningspunkt vid Skräbböle sandplan, vid Skräbbölevägens och Villagatans korsning. Den tillfälliga vattenutdelningen är i bruk tills läget normaliserats. Vattnet från utdelningen är drickbart, men för säkerhets skull rekommenderar vi att vattnet kokas.

På grund av arbetet kan vattnet i vattennätet innehålla orenheter. Vi uppmanar alla spola vatten tills orenheterna inte mera uppstår. Vatten med orenheter bör inte användas.

Vi rekommenderar att alla kunder på området lagrar vatten åt sig för några dagar, även om tillfällig vattenutdelning ordnas.

Pargas vattentjänstverk
Henrik Roms, 040 488 6061