Innehållspublicerare

null Seutu+ -periodbiljett
18.06.2021

Försäljningen av regionbiljetter till Åbo avslutas 30.6.2021. För resenärer från Pargas finns en ersättande periodprodukt vid namn Seutu+ tillgänglig.

Seutu+ är en periodbiljett för resor från Pargas (linjerna 801–802, 901–904) till Åbo och fortsatta resor och resor med byten inom hela Föli-området (Åbo, S:t Karins, Lundo, Reso, Nådendal och Rusko) utan byte av biljett. Hittills har man behövt en regionbiljett för grundresan och ett separat Föli-kort för resor inom Föli-området.
Seutu+-periodbiljetten finns tillgänglig antingen som en mobilapp eller ett traditionellt resekort. Seutu+-kortet fås tills vidare avgiftsfritt vid Servicepunkten i Pargas (Strandvägen 28) mån–ons kl. 9–16, tor kl. 9–17 och fre kl. 9–14.
Priset för en Seutu+-periodbiljett för 30 dagar är detsamma som för den gamla regionbiljetten, alltså 65 €/månad för Pargasbor.
Seutu+-kortet kan laddas i bussen, i laddningstjänsten på webbplatsen seutuplus.fi, i mobilappen eller på serviceställen. Man kan betala med bankkort på linjerna 901–904 (Houtskär–Korpo–Nagu–Pargas–Åbo). På andra linjer är det tills vidare inte möjligt att betala med bankkort.
https://seutuplus.fi/