Innehållspublicerare

null Vattentjänstverket informerar: Vattnet från vattenverket i Näsby får inte drickas okokt!
15.07.2022

Förekomst av koliforma bakterier har 15.7 konstaterats i prover som tagits ur vattenledningsnätverket i Näsby 12.7.2022.

De koliforma bakterierna är Escherichia coli-bakterier som är fekala bakterier. I proverna hittades även enterokocker, också de är fekala.

Kloreringen av vattennätet påbörjas under förmiddagen 15.7.2022.
Smak- och luktstörningar uppstår eftersom klorhalten justeras ganska högt. Klormängden hålls dock på en sådan nivå att det är säkert att använda vattnet.

Dricksvattnet ska kokas i 5–10 minuter.

Då kranvattnet börjar lukta och smaka klor rengörs fastighetens rör från eventuella mikrober. Vattnets drickbarhet kan dock inte fastställas utan provtagning.

Nya vattenprover tas måndagen 18.7 och provsvaren fås under onsdagen 20.7.2022. Vi rekommenderar att vattnet kokas tills provresultaten är rena.

Följande personer ger mera information; kontakta i första hand Johanna Mäkinen, så att Mika Laaksonen kan utföra åtgärder.

Johanna Mäkinen, chef för miljöhälsovården
Lundo miljöhälsovårdstjänster
050 381 3375
 
Mika Laaksonen
Pargas vattentjänstverk
044 358 5923