Innehållspublicerare

null Information för vattentjänsters kunder i Houtskär
14.07.2022

Vattentjänstverker informerar

Information för vattentjänsters kunder i Houtskär

I provtagningssvaren 12.7.2022 har det preliminärt påträffats koliformiska bakterier i vattennätet i Houtskär. Kloreringen av vattennätet påbörjas på förmiddagen 15.7.2022. Smak- och luktstörningar kan uppstå. Klormängden hålls på en nivå där vattnet är säkert att drickas.

-

Mika Laaksonen

Pargas vattentjänstverk

044 358 5923