Innehållspublicerare

null Utrymmesbokningar läsåret 2020-2021
14.05.2020

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skol-, idrotts- och kulturutrymmen läsåret 2020–2021

De som under läsåret 2020–2021 önskar fortlöpande hyra skolutrymmen och idrottsutrymmen ska lämna in sin ansökan elektroniskt på bokning.pargas.fi senast 17.5.2020. 

Förfrågningar och tillägsinformation: 
bokning.pargas.fi eller bildningen@pargas.fi.