Länkstig

Innehållspublicerare

null ​​​​​​​Planeringsmöten gällande kommande trafiktjänster för användarna av förbindelsefartyg
23.08.2019

NTM-centralen arrangerar i september planeringsmöten gällande kommande trafiktjänster för användarna av förbindelsefartyg

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ordnar i samarbete med Pargas stad tre öppna planeringsmöten för användarna av förbindelsefartyg.  Mötena är en del av förberedelserna för konkurrensutsättningen och hålls enligt följande:

  • Planeringsmöte om Korpo förbindelsefartygstrafik torsdagen den 5.9.2019 kl. 17.30–19.30 i Restaurang Buffalo.
     
  • Planeringsmöte om Pargas förbindelsefartygstrafik tisdagen den 10.9.2019 kl. 16.30–18.30 i stugbyn på Björkholmen.
     
  • Planeringsmöte om Nagu norra förbindelsefartygstrafik tisdagen den 24.9.2019 kl. 17.00–19.00 i Restaurang L´Escale.Förbindelsefartygens tidtabeller har anpassats så at deltagande från alla holmar är möjligt. De avvikande tidtabellerna kan man kontrollera av fartygen.


Tack vare tjänsteanvändarnas deltagande i planeringen av servicen kan trafiken anpassas till de verkliga behoven och bidra till en ändamålsenlig planering av trafikservicehelheten. I juni och juli kartlade NTM-centralen elektroniskt trafikbehoven för dem som använder förbindelsefartygsrutterna. Denna information kommer att användas som bakgrundsinformation.


Deltagarna kommer att kunna påverka den kommande förbindelsefartygstrafikservicen såsom resursallokeringen och väsentliga krav gällande fartygen. Anslagsramen, materialet från serviceenkäten samt marknadssituationen utgör grunden för det gemensamma arbetet.


Tilläggsinformation:
Sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, jari.nieminen@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Egentliga Finland