Innehållspublicerare

null Åbo Svenska Teater – STORM

Börjar: 11.04.2023 vid 18:30

Slutar: 11.04.2023 vid 18:30

Plats:
Korpoströmsvägen 832
Korpo

Våren 2023 spelas ny finlandssvensk dramatik på Åbo Svenska Teaters Studioscen samt på turné. Pjäsen Storm är skriven av Hanna Åkerfelt och behandlar två av de skeppsförlisningar som skett i vattnen utanför Utö.

På en liten ö långt ute i Östersjön är stormarna och deras följder en ofrånkomlig del av livet. Dramatiska händelser lever kvar både i berättelser och i minnesmärken man skapar för såväl de levande som de döda. Storm återger två av de otaliga skeppsbrotten i vattnen kring Utö och förlisningarnas inverkan på människorna som lever på havets och vädrets villkor. 

Pjäsförfattaren Hanna Åkerfelt kommer från en lotssläkt som har bott på Utö sedan ön fick fast befolkning i mitten av 1700-talet. Hon frågar sig och oss: Vilka risker är vi beredda – eller kapabla – att ta för att hjälpa en medmänniska? Vad släktleden innan oss gjorde när katastrofen var framme formar vår syn på oss själva. Berättelserna som lever kvar blir en väg till vår egen historia. För att veta vem vi är behöver vi minnas – både dem vi räddade och dem vi inte kunde hjälpa.

Fyra skådespelare blåser liv i berättelserna om två förlisningar: Draken (1929) och Park Victory (1947). Båda lämnade på sitt sätt bestående spår i Finlands sjöfartshistoria.

Länk:
https://www.abosvenskateater.fi/sv/repertoar/storm/

Tapahtumien haku

Tapahtumien haku

Evenemang

Händelser hittades: 52 st