Innehållspublicerare

null Röstning på valdagen den 11.2.2024 i presidentvalet
08.02.2024

Presidentvalets andra omgång förrättas söndagen den 11 februari 2024.

PRESIDENTVALET 2024 I PARGAS STAD

Det andra valet förrättas söndagen den 11.2.2024. Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På valdagen kan man rösta endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som sänds till den röstberättigade före valet. Den som kommer för att rösta ska visa upp ett giltigt identitetsbevis vid röstningen

RÖSTNING PÅ VALDAGEN 11.2.2024

Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00

Röstningsområde Röstningsställe på valdagen Besöksadress
1. Pargas Malms skola  Parsbyvägen 12, Pargas
2. Nagu Kommunalstugan Kyrkvallen 2, Nagu
3. Korpo Kommunalgården Korpovägen 124, Korpo
4. Houtskär Vesterlid Näsbyvägen 188, Houtskär
5. Iniö Snäckan Degernäs 28, Iniö

 

ENLIGT VALLAGEN ÄR VÄLJAREN SKYLDIG ATT STYRKA SIN IDENTITET FÖR VALFUNKTIONÄREN
Ta därför med dig identitetsbevis då du ska rösta. Den som saknar giltigt id-bevis kan hämta ett avgiftsfritt temporärt id-kort hos polisen (två passfoton behövs). Mera information om presidentvalet finns på justitieministeriets nätsida www.vaalit.fi

Centralvalnämnden i Pargas stad
Sekreterare Petra Öhman
040 488 6021