Länkstig

Uthyrning av båtplatser

Uthyrning av båtplatser
 

Båtsäsong 2022 inleds - 1.5.2022

Pargas stad tar ibruk ett nytt båtplatsprogram våren 2022. Nuvarande kunder ges företräde till båtplatserna, nya kunder från och med 3.5.2022.

Tel. 040 664 2012 (från och med 3.5.2022 telefontid: tisdagar och torsdagar kl. 9:30-11:00)

HÄR kan du boka och betala din båtplats. HÄR kommer du till Pargas stads båtplatsavgifter. 
E-postadress batplatser@pargas.fi

Info till bryggkunder i Skräbböle hamn

Med anledning av arbetena med Lillholmens bro hyr Pargas stads teknikenhet inte ut båtplatser vid Skräbböle brygga säsongen 2022.

Bryggan finns inom arbetsområdet för broarbetet och av arbetssäkerhetsskäl är området avspärrat och tillträde till området förbjudet.

Vi beklagar situationen och uppmanar er att söka en ersättande båtplats för säsongen 2022.

Information om stadens båtplatser finns på bokning.pargas.fi och en ersättande båtplats kan bokas via detta bokningssystem.

Mer information i ärendet ges av samhällsingenjör Matias Jensén, tel. 044 358 5724 eller underhållsingenjör Stefan Illman, tel. 040 620 1405, eller e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Info till Pargas stads båtplatskunder 1.3.2022

 

Årets båtsäsong närmar sig och inför denna säsong tar Pargas stad i bruk ett nytt bokningsprogram för båtplatserna. Det nya bokningsprogrammet upprätthålls av Bookkaa Finland Oy och heter Satamapaikka.com. Programmet används idag av flera större hamnar, däribland många gästhamnar.

 

Till skillnad från tidigare år, skall båtplatsen årligen bokas för inkommande säsong, d.v.s. för en säsong i taget. I samband med bokningen, betalas båtplatsavgiften, vilken inte längre återbetalas ifall båtplatsen sägs upp av kunden. Nuvarande kunder som i samband med tidigare bokning uppgett telefonnummer och e-postadress, kommer inom kort att få ett meddelande och påminnelse från e-postadressen info@bookkaa.com och till telefonen om att boka och betala årets båtplats.

 

Genom att klicka på länken i meddelandet kan ni lätt boka och betala för er båtplats. Vi kommer från och med denna säsong inte längre att skicka fakturor för båtplatserna. De kunder som ifjol hyrde en båtplats av Pargas stad har förtur till samma båtplats. Genom att bekräfta bokningen och betala båtplatsen, garanteras ni en fortsatt båtplats. Lämnas bokningen obekräftad och obetald, frigörs båtplatsen för andra att hyra. Ifall ni inte önskar fortsätta hyra en båtplats av oss, krävs inga åtgärder.

 

Även låssystemet till bryggorna med port (Snäckvik och Munkvik) förnyas. I stället för nycklar öppnas låset till bryggan genom att ringa ett nummer. På motsvarande sätt som tidigare är ”nyckeln” till porten personlig, vilket betyder att ett telefonnummer registreras per båtplats. Finns behov av fler registrerade telefonnummer, avtalas om detta skilt. Även låssystemet för Hirsalö-bryggan förnyas. Kunder som löst ut nycklar får gärna returnera dessa till stadens info, varefter panten på 20 euro återbetalas.

 

Hyresavtalsvillkoren för stadens båtplatser har uppdaterats och vissa mindre justeringar har gjorts. Enligt dessa villkor inleds säsongen 1.5 och avslutas 30.11. Hyresvillkoren (godkända 1.12.2021) är bilaga till detta infobrev.

 

Vår målsättning är att erbjuda kvalitativa och funktionella bryggor som bästa möjliga sätt motsvarar kundernas behov. För att möta behoven önskar vi gärna att ni tar kontakt, ger förslag och önskemål om hur verksamheten kunde utvecklas och förbättras.

 

Nya kunder kan boka båtplats för säsongen 2022 från och med 3.5.2022.

Med önskan om sköna stunder på havet och en bra båtsäsong 2022!

Pargas stad - Teknikenheten