Länkstig

Uthyrning av båtplatser

Uthyrning av båtplatser
 

Pargas stad har ca 400 uthyrningsbåtplatser i Pargas, Nagu och Houtskär.

Via Satamapaikka.com HÄR kan du behändigt boka och betala din båtplats. Till skillnad från tidigare år, bokas båtplatsen årligen, för inkommande säsong, d.v.s. för en säsong i taget. Vi uppdaterar sidan då det är möjligt att boka för 2023. I samband med bokningen, betalas båtplatsavgiften, vilken inte längre återbetalas ifall båtplatsen sägs upp av kunden.  

E-postadress batplatser@pargas.fi

Hyresvillkoren för båtplatser (godkända 1.12.2021)

Info till bryggkunder i Skräbböle hamn

Med anledning av arbetena med Lillholmens bro hyr Pargas stads teknikenhet inte ut båtplatser vid Skräbböle brygga säsongen 2022.
Bryggan finns inom arbetsområdet för broarbetet och av arbetssäkerhetsskäl är området avspärrat och tillträde till området förbjudet.
Vi beklagar situationen och uppmanar er att söka en ersättande båtplats för säsongen 2022.

Information om stadens båtplatser finns på satamapaikka.com och en ersättande båtplats kan bokas via detta bokningssystem: HÄR.
 

Mer information i ärendet ges av samhällsingenjör Matias Jensén, tel. 044 358 5724 eller underhållsingenjör Stefan Illman, tel. 040 620 1405, eller e-post fornamn.efternamn@pargas.fi
 

Pargas stad - Teknikenheten