Stöd för lärande och skolgång

Stöd för lärande och skolgång

Inom den grundläggande utbildningen erbjuds eleverna många former av stöd för sin skolgång och för sitt välmående.

Tre nivåer av stöd för lärandet

I skolorna ordnas stödet för lärandet och skolgången enligt trestegsstödet i tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Målsättningen är att alla elever ska få det stöd just de behöver för att klara sin skolgång så väl som möjligt.

Elevvård stöder elevens hälsa och vålmående

Utöver stödet för skolgången ordnas även inom ramen för elevvård stöd för elevernas hälsa och välmående. Elevvården är tillgänglig för samtliga elever och här ingår bl.a. skolhälsovård samt skolpsykologens och skolkuratorns tjänster.
 

Innehållspublicerare