Länkstig

Stadens interna trafik

Stadens interna trafik

Pargas stads service-, anrops- och linjetaxitrafikens tidtabeller finns nedan i pdf-format.

Servicelinjen (Pargas kommunområde)

Intern busstrafik (Pargas kommunområde)

Anropstaxinas tidtabeller

Anropstaxi i Nagu, Korpo och Houtskär (under skolåret)

Anropstaxi i Nagu, Korpo och Houtskär (sommartidtabell)

Anropstaxi i Iniö

Observera att anropstaxiturerna körs endast om taxin är beställd på förhand. Avgifter enligt busstaxa. Taxin har rätt att avvika högst 2 km från rutten. För sådan körning betalar passageraren enligt taxitaxa.