Nagu sjöfartshus

Sjöfartshuset i Nagu

Utställningarna berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med mitten på 1800-talet i den åboländska skärgården och hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involverade i den livliga seglationen. Nagu var under 1800-talet den största seglationssocknen om man ser till dräktigheten och det byggdes nya segelfartyg årligen. I utställningen berättas i ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, redare och besättning. I basutställningen kan man också bekanta sig med ång- och lastfartygens historia och ett helt rum i sjöfartshuset berättar om modellbyggaren Åke Sandvalls liv och verk. Flera av hans modeller finns utställda.

Specialutställning: "Livet till sjöss". Färjförare, befälhavare, maskinmästare och elmästare från Nagu berättar.

Öppethållningstider

  • 11.6 - 18.8.2024 ti-sö kl. 11-18 (stängt 21-23.6.)
  • 20.8 - 31.8.2024 ti-sö kl. 11-16

Inträde

  •  4 €/vuxen. Barn under 12 år gratis.

Adress och kontakt

  • Kyrkostigen 3, Nagu
  • Tfn 040-4885679  050-596 2112