Nagu sjöfartshus

Sjöfartshuset i Nagu

Utställningarna berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med mitten på 1800-talet i den åboländska skärgården och hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involverade i den livliga seglationen. Nagu var under 1800-talet den största seglationssocknen om man ser till dräktigheten och det byggdes nya segelfartyg årligen. I utställningen berättas i ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, redare och besättning. I basutställningen kan man också bekanta sig med ång- och lastfartygens historia och ett helt rum i sjöfartshuset berättar om modellbyggaren Åke Sandvalls liv och verk. Flera av hans modeller finns utställda.

OBS. Vi följer med utvecklingen av coronavirusets spridning och meddelar efter hand om det påverkar museernas öppethållningstider.

Öppethållningstider

  • 7.6 - 14.8.2022 ti-sö kl. 11-18
  • 16.8 - 31.8.2022 ti-sö kl. 11-16

Sommarens utställning: "Allmogebåtar" 

Inträde

  •  4 €/vuxen. Barn under 12 år gratis.

Adress och kontakt

  • Kyrkostigen 3, Nagu
  • Tfn 050-596 2112