Länkstig

Servicesedlar inom företagsrådgivningen

Servicesedlar inom företagsrådgivningen

Pargas stad beviljar från och med 1.12.2016 servicesedlar inom företagsrådgivningen. Målsättningen är att erbjuda en flexibel och individuell service både åt startande företag och åt företag som vill utveckla sin verksamhet. Servicesedelkonceptet kompletterar och fördjupar stadens företagsrådgivning.

Allmänt om beviljandet av servicesedel:

- Beviljas åt företag som redan har verksamhet eller privatperson som är i stånd att inleda
  företagsverksamhet i Pargas.
- Gäller endast företag med mindre än 10 anställda.
- Max 1 sedel/mottagare/år.
- Pargas stads näringslivstjänster bedömer tillsammans med kunden vilken rådgivning som behövs och
  fattar beslut om beviljandet.
- Kunden väljer serviceproducenten från producentregistret som upprätthålls av Pargas stad
- Sedeln är i kraft 3 månader
- Sedelns värde är 150 euro (+moms) med vilket man får två timmars rådgivning.
- Serviceproducenten fakturerar summan av staden
- Exempel på rådgivning som erbjuds med servicesedlar
- Grundande av företag
- Ändring av bolagsform
- Utveckling av verksamheten
- Skatterådgivning
- Bokföring och redovisning
- Generations- och ägarskifte
- Arbetsgivarens skyldigheter och avtal
- Marknadsföring

Om du är intresserad av att utnyttja denna service så tag kontakt:
Pargas stads näringslivstjänster
Strandvägen 28
21600 Pargas
Näringslivschef Tomas Eklund, telefon 040 488 5675
Företagsutvecklare John Forsman, telefon 040 488 6075


Serviceproducenter inom företagsrådgivningen:

Bokföringsbyrå Memera Kb
Talldungen 2, 21660 Nagu
Strandvägen 32, 21600 Pargas
Tallbackavägen 24 A, 21710 Korpo
www.memera.fi
förnamn.efternamn@memera.fi
Telefon: 02 2116 300(Pargas)


Oy MPT-Consulting Ab
Strandvägen 30, 21600 Pargas
www.mptnet.fi
mpt@mptnet.fi
Telefon: 02 8808 600

 

Firmally
Strandvägen 16 A, 21600 Pargas
www.firmally.fi
info@firmally.fi
Telefon: 02 458 9680

 

ERPWare Oy
Strandvägen 24, 21600 Pargas
www.erpware.fi
info@erpware.fi
Telefon: 09 4241 2280

 

Intresserad av att bli serviceproducent inom företagsrådgivningen?
Kontakta näringslivschef Tomas Eklund, telefon 040 4885675