PARGAS SOLBÅGEN

PARGAS SOLBÅGENUppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Bostadsområdet Solbågen som håller på att byggas upp vid Kyrksundet i centrum av staden kompletterar trähusmiljön kring den medeltida stenkyrkan.
Centralparken, Kyrksundet och närheten till småstadens serviceutbud, fritidsupplevelser och kulturutbud gör området till en attraktiv plats att bo på för den moderna människan.
Allt ligger nära till hands – havet, staden och den historiska miljön.

Ansökan om egnahemstomt

Tomt Försäljningspris Areal €/m² Årshyra Byggrätt
Kyrksundsstranden -5-9 30 000€ 656m² 45,73€ 1 500€ 300
Kyrksundsstranden -5-10 25 000€ 535m² 46,73€ 1 250€ 250
Kyrksundsstranden -5-11 20 000€ 366m² 54,64€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-12 20 000€ 505m² 39,60€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-13 20 000€ 360m² 55,56€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-14 20 000€ 327m² 61,16€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-15 20 000€ 547m² 36,56€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -6-6 25 000€ 449m² 55,68€ 1 250€ 220
Kyrksundsstranden -7-3 25 000€ 454m² 55,07€ 1 250€ 220


Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724