PARGAS SOLBÅGEN

PARGAS SOLBÅGENUppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Bostadsområdet Solbågen som håller på att byggas upp vid Kyrksundet i centrum av staden kompletterar trähusmiljön kring den medeltida stenkyrkan.
Centralparken, Kyrksundet och närheten till småstadens serviceutbud, fritidsupplevelser och kulturutbud gör området till en attraktiv plats att bo på för den moderna människan.
Allt ligger nära till hands – havet, staden och den historiska miljön.

Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi
Anbud på tomt 445-34-7-6 ges via KIERTONET.fi 
Auktionen avslutas 15.08.2022 kl. 18:00

Tomt Försäljningspris Areal €/m² Årshyra Byggrätt
Kyrksundsstranden -5-13 20 000€ 360m² 55,56€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-14 20 000€ 327m² 61,16€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-15 20 000€ 547m² 36,56€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-17 20 000€ 290m² 68,97€ 1 000€ 150
Kyrksundsstranden -5-18 25 000€ 466m² 53,65€ 1 250€ 250


Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724