Pargas Industrimuseum

Pargas Industrimuseum

I Pargas har kalkfyndigheterna haft en stor betydelse ända sedan 1300-talet. Museets samlingar berättar om den verksamhet Pargas Kalkbergs Ab har bedrivit på orten. I ord och bild kan man ta del av kalk- och cementhantering som bedrivits på orten liksom också det sociala arbete och fritidsverksamhet som hört till bolagets verksamhetsområden. I den geologiska basutställningen "2000 miljoner år" tas besökarna med på en resa långt tillbaka i tiden under vilken man får veta om den för Pargas så viktiga kalkstenens ursprung. Pargas har under sin geologiska utveckling långa tider befunnit sig på breddgrader med helt andra klimatförhållanden än de vi idag upplever. De vulkaniska bergarterna och kalkstenarna i Pargas berättar om en tid då Finland befann sig vid ekvatorn, och vittnar om tropiska hav och aktiva vulkaner. I utställningen berättas också om de bergarter och mineral som kan hittas i dagbrottet i Pargas, om fossil samt särskilt om det vackra mineralet pargasit som fått sitt namn efter orten. Nordens största dagbrott kan beundras från utsiktsplatsen intill museet.

Hemsida | Pargas Hembygdsmuseum
Facebook | Pargas Hembydsmuseum
Instagram | pargas_hembygdsmuseum


Öppethållningstider

  • 4.7 - 11.8.2024 to-sö kl. 11.00 - 16.00

Inträde 

  • Vuxna 5€, barn under 12 år gratis.

Adress och kontakt

  • Gruvvägen 1, 21600 Pargas
  • 02 458 1452 eller 050 596 2112