PARGAS FINBY

PARGAS FINBY

Finby stadsdel ligger i Pargas, väster om stadens centrum. Den lediga tomten ligger mitt i ett trivsamt egnahemsområde. Kommunalteknik är utbyggd i området.

Uppgifter om byggandet på tomten framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Finby -5-1 1 624m² 20 000€ 12,31€ 1 000€

Ansökan om egnahemstomt 
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724