Länkstig

Naturstigar och vandringsleder

Naturstigar och vandringsleder

Allemansrätten ger dig rättigheten att röra dig i naturen, men också skyldigheten att visa försiktighet mot naturen, djurlivet och markägaren. Håll dig till den utmärkta stigen och kom ihåg att det är förbjudet att göra upp eld utan markägarens tillstånd. Håll hunden kopplad och lämna inga sopor efter dig i naturen. Stigarna har olika svårighetsgrad, men också under de lätta vandringarna kan det vara bra att klä sig bekvämt med stadiga skor. Ta med dig en flaska vatten, eller varför inte en picknickkorg med mat, så kan du med god tid njuta av den vackra miljön. 

Vi har naturstigar och en vandringsled i Pargas som för sin del vill bjuda dig på avkoppling och naturkunskap. De flesta av kommunens naturstigar och vandringsleder hittar du också på vår guidekarta under tjänstsökning.


Vandringsleden i Sattmark, Pargas

Leden startar vid Sattmarks kaffestuga, där du också hittar en guidekarta. Den längsta rutten är 11 km lång, men du kan även gå kortare länkar.  Karta


Naturstigen inom naturskyddsområdet på Lenholm, Pargas

Naturstig, infotavla, grilltak, fågeltorn samt torrtoalett vid Mattholmsfladan inom det vackra naturskyddsområdet med minst 29 i Finland hotade arter. Lenholm ligger intill Skärgårdsvägen 9 km från Pargas centrum mot Naguhållet. Det är förbjudet att ha med sig hundar och andra sällskapsdjur till området. Karta


Naturstigen i Munkviken, Pargas

Naturstigen i Munkviken är en 2 km lång naturstig nära Pargas centrum. Starta vid parkeringsplatsen vid Tennby köpcenter eller vid Munkvik simstrand. Naturstigen är på gångavstånd från t.ex. Kalkholmens gästhamn. Karta


Naturstigarna på Lemlax gårds marker, Pargas

Naturstigarna i Lemlax har kommit till tack vare att gårdens ägare Carl af Heurlin har ett stort intresse för naturen och ansåg att det vore lämpligt att anlägga en naturstig på gårdens mark. Gården tog kontakt med Skogsvårdsföreningen som med hjälp av Kaj Ove Pettersson och Tom Engstöm förverkligade önskemålet. Detta resulterade i två naturstigar som fick namnen Blåbärsstigen och Lingonstigen. För tillfället är det Pargas rotaryklubb som upprätthåller naturstigarna.

Blåbärsstigen Karta
Blåbärsstigens är 2,8 km lång och har sin startpunkt vid Brattnäsvägen 73 ( 730 m från Lemlax Gård mot Brattnäs). Längs naturstigen finns tavlor som berättar om växtligheten och fågelfaunan på området. Stigen är märkt med blåa stämplar på trädstammar eller med pilar längs hela rutten.

Vid stigens högsta punkt finns ett utsiktstorn därifrån man kan skymta byggnader i Pargas centrum. Terrängen är varierande med allt från karga bergsavsnitt till sanka kärrmarker. Längs rutten finns informationstavlor om växtligheten i terrängen.

Lingonstigen Karta
Den 1,3 km långa Lingonstigen börjar vid adressen Fallvägen 120 ( Man kör 1,2 km längs Fallvägen som börjar vid Lemlax gård. Sedan svängar man till vänster och kör ännu 200 m).

Lingonstigen är märkt med röda stämplar och pilar. Stigen går genom skogsmarker med lägre bonitet än Blåbärsstigen.

På högsta punkten har även Lingonstigen ett torn därifrån man kan se Pemarn glittra i solskenet. 


Naturstigar och vandringsleder i Nagu

Jungfrudansen Finby & Kyrkbacken
Mittilandsvägen
Vargberget Mattnäs
Westerholmsstigen


Naturstig i Korpo 

Biosfärstigen Karta
Biosfärstigen är en 1,8 km lång runda som går genom varierande natur; barrskog, en liten hassellund, över berg och längs med vägar intill skolcentret i Korpo och Verkans gästhamn.