NAGU KÄRRHAGEN

NAGU KÄRRHAGEN

Bostadsområde i centrum av Nagu kommunområde med nära till service.
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Nagu Kärrhagen 6:171 1 644m² 20 000€ 12,17€ 1 000€

 

Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724