Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

KULTURENHETEN

Projektorskötare och teknikansvarig

Pargas stad (kulturenhet) anställer en projektorskötare för Bio Sydväst verksamheten samt teknikansvarig för kulturenhetens teknik i lokaler och vid evenemang. I arbetsuppgifterna ingår att visa film i hela Pargas, upprätthålla bioutrustningen samt arbeta med kulturenhetens ljud och ljusteknikutrustning inför och vid evenemang. 

Vid anställning ges skolning i samtliga arbetsuppgifter och i det tekniska kunnandet arbetet kräver.
Arbetet innebär dags, kvälls och veckoslutsarbete. Arbetet är tidsbundet och deltid. Arbetet kräver körkort och tillgång till bil.

Ansökningstiden utgår 3.11 2021 och ansökan kan lämnas per e-post på kultur@pargas.fi 
Läs mer och kontaktuppgifter på pargas.fi/bio-sydvast

 


SMÅBARNSPEDAGOGIK

Barnskötare, visstidsanställning, Kirjala daghem

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, anna-kajsa.sjoman@pargas.fi tfn. 044 358 5712 om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Hälsocentralläkare, Pargas

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar. Och ändå är det bara 25 km till Åbo centrum! 

Pargas stad ledigförklarar EN TJÄNST SOM HÄLSOCENTRALLÄKARE. 

Tjänstgöringsorten är Pargas. Om arbetsbilden kan förhandlas, till exempel kan man tjänstgöra som skolläkare på deltid. Behörighetskraven är behörighet som legitimerad läkare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Den sökande kan ange löneanspråk i sin ansökan. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, senast inom 30 dagar från att den valda har fått beslutet om att han/hon blivit vald till tjänsten. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på fyra månader.

Tilläggsuppgifter ges av vik. överläkare Kenneth Wilson, tfn 040 4885501/e-post kenneth.wilson@pargas.fi eller biträdande överläkare Sari Talja tfn 040 4885552/e-post sari.talja@pargas.fi.

Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in via www.kuntarekry.fi jobbnummer 387515. Ansökan med bifogat CV kan även lämnas in senast 1.11.2021 kl. 12:00 per e-post halsocentralen@pargas.fi  eller på adressen Pargas hälsovårdscentral/ Mari Toivonen, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Tjänsten som hälsocentralläkare”. Examens- och arbetsintygen uppvisas på intervjun.


 

Talterapeut, vikariat

Pargas stad ledigförklarar ett VIKARIAT SOM TALTERAPEUT, ansvarsområde svenskspråkiga barn. Anställningen kan börja 24.11.2021 och fortsätter till 12.06.2022, med eventuell möjlighet till förlängning.

Talterapi är medicinsk rehabilitering som innehåller undersökningar, planering och anordning av rehabilitering samt handledning och konsultation för föräldrar, anhöriga och näromgivning. Jobbet som talterapeut i Pargas är mångsidigt och självständigt. Talterapeuten är medlem i rehabiliteringsarbetsgruppen.

Behörighetsvillkor: Legitimerad talterapeut med goda kunskaper i det svenska språket och åtminstone nöjaktiga kunskaper i det finska språket. Ansökningar av studeranden i slutskedet av sina studier beaktas också. Vi förväntar oss av dig god social kompetens, förmåga att ta initiativ och positiv inställning till nya tankar och förändringar.

Lönen bestäms enligt AKTA. Prövotiden är fyra månader.

Den som väljs till uppgiften ska före tillträdet uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Tilläggsuppgifter ges av överläkare Kenneth Wilson, tfn 040 488 554, kenneth.wilson@pargas.fi , eller talterapeut Hanne Manderbacka, tfn 050 570 1113, hanne.manderbacka@pargas.fi

Ansökan ska lämnas in via Kuntarekry, www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 387486. Ansökningstiden går ut 24.10.2021

 

Sjukskötare, Geriatriska avdelningen

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans  som SJUKSKÖTARE vid Hälsovårdscentralens Geriatriska avdelning från och med den 1.12.2021 eller enligt överenskommelse.

Vill Du vara delaktig i vårt arbetsteam? Om Du har initiativförmåga och intresse för vård av olika hälsotillstånd samt rehabilitering av äldre så är just Du den person vi söker. Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga.  Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter  som är i behov av stöd och rehabilitering. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.  Före tillträde ska den valda uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 390611. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. senast den 19.11.2021 kl 12.


Förfrågningar: avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843 eller tf. vårdchef Camilla Rautanen 040-5955600

 

Sjukskötare, hälsocentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ny vakans som SJUKSKÖTARE  till hälsocentralens akutavdelning från 15.11.2021 eller enligt överenskommelse. På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 389684.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 1.11.2021 kl. 12.00.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524.

 

Sjukskötare, hemsjukhuset

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som SJUKSKÖTARE  med arbetspunkt hemsjukhuset från 15.11.2021 – 30.4.2022. Hemsjukhuset är ett alternativ till avdelningsvård och innebär polikliniska besök eller besök i patientens hem. Tidvis ingår även arbete på den akuta avdelningen. Arbetet görs i två skift.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Arbetets art kräver körkort, men egen bil behövs inte. Som merit ses iv-erfarenhet. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.


Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 389710..
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 1.11.2021 kl. 12.00.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 

 

Närvårdare, Björkebo

Är du den vi söker till uppgiften som närvårdare till Björkebo i Pargas? 

Björkebo är ett effektiverat serviceboende för äldre i Pargas centrum. 

Närvårdaren deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vården och omsorgen av kunderna på boende enheten. Du arbetar utgående från kundens egna resurser på ett rehabiliterande sätt. Arbetet är självständigt, men samtidigt är du en del av ett mångprofessionellt team. Vi önskar att du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och har lätt för att ta initiativ. Det är en fördel ifall du har erfarenhet inom äldreomsorgen.

Behörighetsvillkoren är legitimerad närvårdare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi rekommenderar vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete i ett mångprofessionellt team inom äldreomsorgen, en bra inskolning och möjlighet till utveckling. Arbetet är skiftesarbete. 

Tilläggsinformation ger verksamhetsledare Carina Willberg, tfn. 0400 202 848 eller carina.willberg@pargas.fi må-torsdag kl. 8-16, fre 8-14.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 389714. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 29.10.2021 kl. 12:00. Intervjuer hålls v. 44.

 

Närvårdare, vikariat, Regnbågen Korpo

Pargas stad ledigförklarar att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARVIKARIE till äldreomsorgen, Regnbågen/Korpo, 2-skiftesarbete för tiden 1.11.2021-13.04.2022. 

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400 Regnbågen

Ansökan lämnas in i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 388564. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 22.10.2021 kl. 12.00. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden.  

 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat under tiden 23.8.2021 – 2.1.2022 (ev fortsättning) Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32€
Grundlön för närvårdare 2249,46€ 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2021 kl 12.

Förfrågningar, tf. Vårdchef Janette Sundqvist tel.  040 488 5503 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • tf vårdchef Camilla Rautanen 040 595 5600
 • tf ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos 040 488 5507
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi 

 

KAAREA

Kock till skärgården