Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

MILJÖAVDELNINGEN

Ledande miljövårdsinspektör 

Skärgårdsstaden Pargas lediganslår på nytt en ny tjänst som ledande miljövårdsinspektör.

Ledande miljövårdsinspektören skall ansvara för miljövårdsfrågorna i staden. Ansvaret omfattar de uppgifter som ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten och på tillsynsmyndigheten enligt bl.a. miljöskydds-, avfalls-, kemikalie- och vattenlagen samt lagen om vattentjänster. Till uppgiften hör även tillstånds- och tillsynsuppgifterna enligt marktäktslagen. 

Till uppgiften som ledande miljövårdsinspektör hör att fungera som föredragande i miljövårdsärenden i bygg- och miljönämnden. En omorganisering av stadens organisation är under arbete och fr.o.m. 2023 sammanslås miljövården och byggnadstillsynen till en gemensam tillståndsenhet inom sektorn livskraft.

Vi erbjuder den nya ledande miljövårdsinspektören ett intressant och mångsidigt uppdrag i en miljömedveten och modern stad och en arbetsplats med en trevlig arbetsgemenskap. Arbetsfältet omfattar hela kommunen och sträcker sig därmed över världens vackraste skärgård. I arbetsuppgifterna ingår att utföra inspektioner i de olika kommundelarna, vilket betyder att den som väljs till uppgiften behöver ha körkort och tillgång till bil.

Behörighetskraven är en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med miljövård. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Erfarenhet av arbetsuppgifter inom branschen och god kännedom om miljövårdslagstiftning och miljövårdsteknik är en förutsättning för att framgångsrikt sköta tjänsten. Uppgiften förutsätter i övrigt god samarbetsförmåga och goda ledar- och underhandlingsegenskaper. Kunskaper inom akvatisk ekologi och förtrogenhet med kommunalförvaltning ses som merit.

Avlöning enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den som valts skall före tjänsten tas emot uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vid besättande av tjänsten iakttas en prövotid om fyra månader. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. 

Tidigare inlämnade ansökningar beaktas automatiskt i den nya anställningsprocessen.

Ansökningarna riktas till Pargas stadsstyrelse och lämnas in elektroniskt till www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 483188 eller till adressen pargas@pargas.fi. Ansökningarna kan även lämnas in under adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Till ansökningshandlingarna ska bifogas examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg. Ansökningstiden går ut 5.1.2023 kl. 12.00.

Tilläggsinformation ges av ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642 eller tf. miljövårdschef Petri Huovila, tfn 050 4646 866, även per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi.

 

Planläggningsarkitekt

Pargas stad söker en planläggningsarkitekt till sitt energiska team för att planera och utveckla den unika skärgårdsstaden. Behörighetsvillkoren för tjänsten är arkitektexamen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens svårighetsgrad. Erfarenhet av kommunal planläggningsverksamhet och av att tillämpa lagstiftningen inom området räknas som merit. Språkkraven för tjänsten är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Av planläggningsarkitekten förutsätts expertis inom stadsplanering och förmåga att organisera och driva igenom planprojekt. Därtill förutsätts god samarbets- och kommunikationsförmåga och förmåga att agera lösningsorienterat. Den som blir vald ska behärska de vanligaste planeringsprogrammen.

Anställningsvillkoren och lönen för tjänsten bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Den valda ska före mottagande av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För tjänsten gäller en prövotid på fyra månader.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 483026. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till bygg-miljonamnden@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 20.12.2022 kl. 14.00. 

Närmare information ges av planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888.

 

Teknisk assistent, byggnadstillsynen

Den tekniska assistentens arbetsuppgifter innefattar kundservice, att göra arkivsökningar, motta och registrera lov och tillstånd, mångsidig användning av byggnadstillsynens elektroniska program och kundrådgivning i fråga om olika skeden av lov- och tillståndsprocesser. Förtrogenhet med kommunal förvaltning, programmet AutoCAD samt kart- och planläggningsprogram räknas som fördel. I uppgifterna ingår också diverse sedvanliga tekniska kontorsarbetsuppgifter.

För uppgiften krävs en lämplig yrkesexamen eller erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Dessutom räknas erfarenhet av kontorsarbetsuppgifter eller den kommunala eller tekniska sektorn som fördel.

Vi värdesätter kundorientering, social kompetens och samarbetsförmåga samt flexibilitet och intresse att utvecklas i uppgiften. 

Arbetet är placerat i Pargas.

För att klara arbetet krävs god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Lönen bestäms enligt TS-avtalet (det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal).

Ansökningarna riktas till byggnadstillsynen och lämnas in elektroniskt till adressen byggnadstillsyn@pargas.fi. Ansökningarna kan även lämnas in under adressen Pargas stad, Byggnadstillsynen, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Till ansökningshandlingarna ska bifogas examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg. Ansökningstiden går ut 14.12.2022 kl. 12.00.

Mer information ges av ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642.

 

 

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER 

Serviceman, Pargas vattentjänstverk

Pargas vattentjänstverk söker

serviceman för tillsvidareanställning som VA-specialist. Arbetsplatsen är Nagu.

Vattentjänstverket i Pargas ansvarar för vattenförsörjningen inom sitt verksamhetsområde. Vi erbjuder ett intressant arbete med ungdomlig prägel, där du skulle vara en viktig del av vår 14 personers arbetsgemenskap.

Arbetsuppgifterna inkluderar:

- Vatten- och avloppsverkets arbetsuppgifter innefattande installation-, underhåll- och serviceuppgifter även för rörnäten inom Naguområdet. Även småskalig nybyggnation av rörnät.

- Underhåll och serviceuppgifter vid avloppspumpstationer.

- Installation, underhåll och serviceuppgifter vid hushållsvattenanläggningar (två grundvattentag och vattenverket i centrum).

- Installation, underhåll och serviceuppgifter vid avloppsreningsverket.

- I uppdraget ingår skyldighet att delta i beredskap (dejour).

Arbetsuppgifterna för en serviceman kräver utbildning inom området vattenförsörjning eller anläggningsteknik och arbetslivserfarenhet inom området. En lämplig yrkesutbildning är till exempel inom området samhällsteknik, processteknik, kemi eller automation, eller annan lämplig yrkesutbildning för jobbet. Den sökande ska helst ha erfarenhet av processkötaruppgifter inom lämpligt område. Arbetet kräver kunskap om teknisk utrustning, funktioner och underhåll. Erfarenhet av drift eller underhåll av vattenförsörjningsanläggningar ses särskilt som meriterande. I avsaknad av examen är det, efter separat överenskommelse, möjligt att kompetensen kompletteras utifrån en läroavtalsutbildning.

Tjänsten kräver körkort, gott samarbete, samvetsgrannhet och ett aktivt och självinitierat arbetssätt. Arbetet kräver att du behärskar grundläggande IT-kunskaper. Vi värdesätter självständigt grepp för att lösa problemsituationer.

Arbetet utförs i huvudsak ensam, så detta kräver ett självständigt och självinitierat förhållningssätt.

Tjänsten kräver tillräckliga kunskaper i finska och svenska språket samt god kundserviceattityd.

För att utföra uppgiften framgångsrikt anses det vara en fördel om du bor i Nagu, men det är inte ett absolut krav.

Lönen är enligt tjänste- och kollektivavtal för kommunal teknisk personal och 6 månaders provtid tillämpas vid anställning. Den utvalde bör visa upp ett godtagbart läkarintyg om sin hälsa. Uppdraget startar vid årsskiftet eller vid överenskommen tid.

För mer information om uppdraget kontakta Marko Rusi, Pargas vattenförsörjningschef, tel. 040 4885 919, vardagar kl. 14-15.

Om du är intresserad av tjänsten som serviceman, skicka fritt formulerad jobbansökan, CV och kopior av eventuella kurser och utbildningar du genomfört via e-post till ansokningar.tekniska@parainen.fi. Titeln på ansökan är "Serviceman Nagu".
Ansökan kan också lämnas in elektroniskt via webbplatsen www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 482429.

Jobbansökningar måste vara inlämnade till oss senast 18.12.2022 kl. 23.00.

Utbildning, arbetslivserfarenhet och kontaktuppgifter till referenspersoner ska anges i ansökan. Studie- och arbetsintyg i original presenteras i samband med en eventuell intervju.

 

KULTUR OCH FRITID

Fritidsledare, vikariat, visstidsanställning

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Socionom inom småbarnspedagogik , visstidsanställning

Tilläggsuppgifter ges av daghemsföreståndare Monika Karlsson, tfn 050 533 3478, e-post monika.karlsson@pargas.fi och daghemsföreståndare Päivi Niittyvaara, tfn 044 358 5712, paivi.niittyvaara@pargas.fi.

 

Lärare inom småbarnspedagogiken, visstidsanställning, Korpo daghem

Tilläggsuppgifter ges av daghemsföreståndare Heidi Lindqvist, tfn 040 488 5996 , e-post heidi.lindqvist@pargas.fi
 


Vikariat för lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta familjedagvårdsledare Ann-Christin Nordström, tfn. 040 488 5840 ann-christin.nordstrom@pargas.fi om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022

 

Munhygienist, munhälsovården 

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som MUNHYGIENIST inom tandvården från och med 21.11.2022 eller enligt överenskommelse. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar. 

Pargas stad har tre tandvårdsmottagningar (Pargas, Nagu och Korpo) var det för tillfället jobbar sammanlagt sju tandläkare och tre munhygienister. Nu söker vi en munhygienist till vårt tandvårdsteam på Nagu och Korpo. 

Som munhygienist behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter. 

Behörighetsvillkoren:
Legitimerad munhygienist (YH) eller motsvarande utbildning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi beaktar även ansökningar av studeranden som blir färdig under hösten. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. Innan arbetet tas emot bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex (6) månader.

Lön enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, ansvarig munhygienist Barbro Mattsson-Salminen tfn 050 472 2068 (tors - fre kl 8-12) eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 464916. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 15.12.2022. Ansökningar returneras inte.

 

Psykiatrisk sjukskötare, äldreomsorgen 

Pargas stads social- och hälsovårdsavdelning ledigförklarar en ordinarie vakans som PSYKIATRISK SJUKSKÖTARE.

Vi söker en samarbetskunnig psykiatrisk sjukskötare till vårt team i hemvården som tycker om självständigt arbete och vi värdesätter förmåga att arbeta i team. Vi utvecklar vår verksamhet, och du får vara med och utveckla som en medlem i vår mångprofessionella arbetsgemenskap.

Du arbetar i huvudsak med äldre patienter, som har mental- eller missbrukarproblematik. I ditt team ansvarar du som sjukskötare för klienternas sjukvård, främjandet av deras hälsa och förebyggande vård. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. vårdbedömning, rehabilitering, planering av hemvård till klienter med mental- och missbruksproblematik samt handledning av hemvårdens personal i dessa frågor. 

Du samarbetar med läkare, psykolog, socialservice och specialsjukvården och deltar i ett mångprofessionellt team som arbetar med missbruks- och mentalvårdsservice i Pargas. 

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Sjukskötarna inom hemvården arbetar i morgonskift på vardagar. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande. 

Arbetet förutsätter flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet samt samarbetsförmåga.

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå eller specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).  Vi uppskattar utbildning inom mental- och missbrukarvård, samt erfarenhet av arbetet.

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken, eller en förmåga att förbinda sig till att förkovra sig. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar §48 förutsätter. Dessutom förutsätter vi tillräckligt skydd mot Covid-19-sjukdomen enligt lagen om smittsamma sjukdomar temporära § 48 a. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Pargas stad betalar ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Kontaktuppgifter och ytterligare information om uppgiften: ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen tel. 040 488 5566

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi arbetsnyckel 478831 Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 15.12.2022. Ansökningarna returneras inte. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

 

Sjukskötare/hälsovårdare, Pargas hälsocentral
 
Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ny ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE/HÄLSOVÅRDARE på Pargas hälsocentral från och med 19.12.2022 eller enligt överenskommelse. Pargas stad betalar nu ett 200€ rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Vi söker dig till vårt diabetesteam! Om du är intresserad av diabetesarbete så är just Du den person vi söker. Du har en bra inställning till arbete och som njuter av arbete med patienter. Vi uppskattar att Du är flexibel, ställer dig öppen och positiv till förändring och utveckling och kan arbeta självständigt på mottagning. Du har också god förmåga att arbeta i mångprofessionella team.

Målet för vården och behandlingen av diabetes är ett så friskt och bra liv som möjligt nu och i framtiden. Målet är att patienten ska må bra, utan symtom samt att förebygga följdsjukdomar till diabetes.

Vi uppskattar arbetserfarenhet av vård av patienter med diabetes.  Vi ger dig introduktion i arbetet och kontinuerlig tilläggsskolning till arbetet. För oss är det viktigt att ha ett positivt och uppmuntrande arbetsklimat på arbetsplatsen. Ditt arbete är dagsarbete.

Lönen 2667,32€ 

Behörighetsvillkoren:
Hälsovårdare eller sjukskötare YH eller tidigare hälsovårdarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex (6) månader. 

Kontaktuppgifter och ytterligare information om uppgiften
Janette Sundqvist, avdelningsskötare, tfn 040 488 5503
Suvi Simelius-Nieminen, vårdchef, tfn 040 821 0606

Vi intervjuar redan under ansökningstiden.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi , arbetsnyckel 483368. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 11.12.2022. Ansökningarna returneras inte.

 

Sjukskötare, akutavdelningen

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt akutavdelningen från 1.12. eller enligt överenskommelse. 

På akutavdelningen sköts vuxna patienter i olika hälsotillstånd och livssituationer. Patienterna kommer till vår avdelning huvudsakligen från specialsjukvården eller från den egna hälsostationens jourmottagning. Arbetet är omväxlande och mångsidig. I vårdarbetet ingår bl.a. akutvård, rehabiliterande vårdarbete samt stödjande av patientens funktionsförmåga. 

På akutavdelningen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt arbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Du får bra stöd från kolleger och förmän. Arbetet görs i tre skift. 

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 

Lön enligt SOTE-avtal. Pargas stad betalar nu ett 200€ rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 475644. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 15.12.2022. Ansökningar returneras inte.
 

Sjukskötare, geriatriska avdelningen

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt geriatriska avdelningen från 21.11.2022 eller enligt överenskommelse.

Om Du har initiativförmåga och intresse för vård av olika hälsotillstånd samt rehabilitering av äldre så är just Du den person vi söker. Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga.  Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering. Grundvård och sjukvård ingår i arbetsuppgifterna enligt behörighet som till exempel sårvård, intravenösa infusioner och krävande smärtvård.  

Arbetet görs i tre skift. Vi erbjuder introduktion för arbetet i en motiverad arbetsgemenskap. Uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga där verksamheten är evidensbaserad och patientcentrerad. 

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Dessutom förutsätter vi tillräckligt skydd mot Covid-19-sjukdomen enligt lagen om smittsamma sjukdomar temporära § 48 a. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Max 6 månaders prövotid.

Löne enligt SOTE-avtal. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Förfrågningar, avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn 040 488 5843 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 461801. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 15.12.2022. Ansökningar returneras inte.

 

Sjukskötarvikarie till serviceboendet Regnbågen i Korpo

Anställningen gäller för tiden 12.9.2022-3.9.2023 eller enligt överenskommelse. Arbetet är heltidsarbetet och i huvudsak dagarbete, samt ca ett veckoslut i månaden.

Behörighetsvillkor:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 
Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 

Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 458 0400


Ansökan lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi., jobbnummer 410091, senast 15.12.2022.

 

Närvårdare, Geriatriska avdelningen

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som NÄRVÅRDARE med arbetspunkt geriatriska avdelningen från 19.12.2022 eller enligt överenskommelse.

Om Du har initiativförmåga och intresse för vård av olika hälsotillstånd samt rehabilitering av äldre så är just Du den person vi söker. Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga.  Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering. Grundvård och sjukvård ingår i arbetsuppgifterna enligt behörighet som till exempel sårvård.

Arbetet görs i tre skift. Vi erbjuder introduktion för arbetet i en motiverad arbetsgemenskap. Uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga där verksamheten är evidensbaserad och patientcentrerad. 

Behörighetsvillkoren:
Närvårdares yrkesutbildning eller motsvarande social- och hälsovårdens tidigare examen. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi beaktar också studeranden som blir färdig under hösten 2022. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Dessutom förutsätter vi tillräckligt skydd mot Covid-19-sjukdomen enligt lagen om smittsamma sjukdomar temporära § 48 a. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Max 6 månaders prövotid.

Löne enligt SOTE-avtal. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Förfrågningar, avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn 0404885843 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606


Intervjuer börjar under ansökningstiden.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 482923. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 7.12.2022. Ansökningar returneras inte.
 

Närvårdare, trygghetsteamet inom hemvården i Pargas

Vi söker en närvårdare till trygghetsteamet inom hemvården i Pargas centrumområde. Trygghetsteamet tar emot alarm från trygghetstelefoner och gör utryckningsbesök hos klienterna. Teamet tar även hand om beställningar och installationer av trygghetstelefoner med tillhörande anordningar. 


Arbetsbilden för närvårdare i trygghetsteamet är mångsidig och omfattar utöver vård och omsorg samt sjukvårdsrelaterade uppgifter även bedömning av klientens situation som helhet. Arbetet utförs i samarbete med stadens övriga aktörer inom social- och hälsovård. 


Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Trygghetsteamet arbetar dygnet runt och i den lediga uppgiften som närvårdare arbetar man i morgon- och kvällsskift. Sjukskötarna arbetar som stöd för närvårdarna i hemvårdens team och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande. 


Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi förutsätter förmåga till självständigt arbete. Vi uppskattar flexibilitet, ansvarsfullhet och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.


Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort. 


Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt via webbsidan www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 475856 senast 15.12.2022 kl. 12.00. Ansökan med behövliga betyg och intyg kan även sändas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi.


Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i trygghetsteamet. Teamledare Maarit Silván ger mer information, tfn 050 596 2615, maarit.silvan@pargas.fi.

 

Närvårdare, äldreomsorgen Korpo

Korpo ligger i den vackra åboländska skärgården där havet och naturen är starkt närvarande.

Vi söker nu närvårdare både till serviceboendet Regnbågen och till hemvården.
- Närvårdarens arbete på serviceboendet Regnbågen är mångsidig vård och omsorg. 
- Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård och omsorg som sker hemma hos kunden. På grund av arbetets natur bör sökanden till hemvården ha ett giltigt körkort.

Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap och erbjuder dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen. Vid behov kan vi hjälpa till med att söka bostad.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.
Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.
Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.

Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds gärna så fort som möjlig eller enlig överenskommelse.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 464468.  Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi 

Ansökningstiden går ut 15.12.2022 kl. 12.00

 

Närvårdare, äldreomsorgen Nagu 

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården: 

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Grannas/Nagu. Treskiftesarbete. Anställningen börjar så fort som möjligt och gäller tillsvidare. 

Vi söker en yrkeskunnig och människonära person som planerar, genomför och utvärderar invånarnas övergripande vård och omsorg. 

Utöver ett intressant arbete erbjuder vi dig en inspirerande arbetsgemenskap där vi satsar på gott ledarskap och personalens välmående. Möjlighet till lunch till personalpris, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt motionsförmåner. 

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Vi uppskattar erfarenhet av äldreomsorg och intresse för att utveckla den egna yrkeskunnigheten. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Marjut Hacklin tfn 040 488 5589. 

Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds gärna så fort som möjlig eller enlig överenskommelse.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 466632. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcetralen@pargas.fi senast 15.12.2022 kl. 12.00. 

 

Sjukskötare i tillsvidare anställning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE  tillsvidare anställning på hälsovårdscentralens akutavdelning, hemsjukhuset och geriatriska avdelningen. Vi kan komma överens om anställningens början.

På akutavdelningen sköts vuxna patienter i olika hälsotillstånd och livssituationer. Patienterna kommer till vår avdelning huvudsakligen från specialsjukvården eller från den egna hälsostationens jourmottagning. På akutavdelningen har du bra möjligheter att arbeta som en del av den yrkeskunniga personalen och att göra mångsidigt vårdarbete i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Arbetet är omväxlande och mångsidigt. I vårdarbetet ingår bl.a. akutvård, rehabiliterande vårdarbete samt stödjande av patientens funktionsförmåga. Arbetet görs i treskift.

Arbetet i hemsjukhuset är självständigt, mångsidigt och omväxlande. Hemsjukhuset är ett alternativ till avdelningsvård, och innebär polikliniska besök eller besök i patientens hem. Tidvis ingår även arbete på den akuta avdelningen. Hemsjukhuset har till förfogande sin egen bil, men du behöver körkort och körkunnande. Arbetet är tvåskiftsarbete.

Geriatriska avdelningen har 29 patientplatser, där man skötar patienter med behov avdelningsvård och rehabilitering. En del av patientplatser är för intervallvårdspatienter. Som sjukskötare på geriatriska avdelningen du arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna för att upprätthålla sin funktionsförmåga. Sjukvården är en väsentlig del av dina arbetsuppgifter, så som sårvård, intravenösa infusioner samt krävande smärtvård. Arbetet görs i treskift.

Uppgifterna förutsätter likaså goda samarbets- och samspelsförmågor och en patientcentrerad inställning till vårdarbete. Vi uppskattar att du har LOVe i kraft.

Behörighetsvillkoren:

Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. 
Lön enligt SOTE-avtal. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 0404885524, avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn 0404885843 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 0408210606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 444126. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi. Sista ansökningsdag 31.12.2022. Ansökningar returneras inte.
 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat.  Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32 €
Grundlön för närvårdare 2249,46 € 
Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2022 kl 12.

Förfrågningar,  Vårdchef Suvi Sumelius-Nieminen tel.  040 821 0606 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö. Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av:

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare).

Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vårdchef Suvi Simelius-Nieminen 040 8210606
 • ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist 040 488 5503
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare, vik Rebecca Pahlman / hemvård, Pargas 0443585840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Ramona Lindroos, tfn 040 488 6083 eller  ramona.lindroos@pargas.fi