Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. IKT-TJÄNSTER

IT-stödperson

Pargas stads IKT-tjänster söker en IT-stödperson för fast anställning. 

Till arbetsuppgifterna hör i huvudsak användarstöd och arbetsstationstjänster både på kontoret och ute på fältet. Det är fråga om teamarbete och vi förutsätter att du är en person med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Arbetet förutsätter också körkort och resande med egen bil. 

Behörighetsvillkoren är:
 - Grundexamen inom databehandling
 - Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken

Språkkunskaperna testas av arbetsgivaren i samband med anställningsintervjun. Det räknas som en merit om du har tidigare erfarenhet av motsvarande arbete.

Lönen bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Anställningen är ett arbetsavtalsförhållande. För anställningen tillämpas en prövotid om fyra månader.

Kontaktinformation: IT-chef, kai.kalliolevo@pargas.fi, tfn 044 358 5934

Ansökningstiden går ut 30.9.2021 kl. 12.00. Ansökan görs via Kuntarekry, arbetsnyckel 383554.

Staden är tvåspråkig och erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap. Läget i hjärtat av Skärgårdshavet ger möjligheter till trivsamt boende och många fritidsaktiviteter. Välkommen i vårt team!
 

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

FÖRVALTNINGSASSISTENT, tillsvidare anställning fr.o.m 1.1.2022 eller enligt överenskommelse

Förvaltningstjänster är den sektor i Pargas stad som sköter om och koordinerar beredningen och verkställigheten av de ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Förvaltningsassisten är den som sammanställer och redigerar föredragningslistor och protokoll och sköter om att de publiceras och distribueras. 

Förvaltningsassisten är huvudanvändare för ärendehanteringsprogrammet Dynasty och möteshanteringsprogrammet Cloud Meeting, och fungerar dessutom som huvudanvändare för programmet Sidonnaisuusrekisteri.fi. Förvaltningsassistenten har ett nära samarbete med ledningens sekreterare, stadens informationshanteringssakkunniga, translatorerna och övriga anställda som också sköter ärende- och möteshantering. 

Vi söker en initiativrik person som är van att arbeta med textbehandling och har ett gott IT-kunnande. Arbetet är mångsidigt, och det förekommer också sådana arbetstoppar som gör att du behöver vara stresstålig. Arbetet är mycket självständigt och förutsätter god framförhållning. Men samtidigt är det fråga om ett teamarbete, och vi förutsätter att du är en person med god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Behörighetsvillkoren är:

•    Lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutsnivå och god förtrogenhet med användningen av IT
•    Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken

Språkkunskaperna testas av arbetsgivaren i samband med anställningsintervjun. Det räknas som en merit om du har tidigare erfarenhet av kommunal administration.

Lönen bestäms enligt AKTA (det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet). Anställningen är ett arbetsavtalsförhållande. Innan arbetsavtalet undertecknas förutsätter vi att den valda uppvisar godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För anställningen tillämpas en prövotid om 4 månader.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 384602. Till ansökningshandlingarna ska bifogas både examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även riktas till tf. förvaltningschef Paula Sundqvist och skickas till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post pargas@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 4.10.2021. Tilläggsinformation ger tf. förvaltningschef Paula Sundqvist, 040 488 6040, e-post förnamn.efternamn@pargas.fi.

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Lärare inom småbarnspedagogik, Kirjala daghem

Lärare inom småbarnspedagogik, visstidsanställning, Houtskär daghem

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, anna-kajsa.sjoman@pargas.fi tfn. 044 358 5712 om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Sjukskötare, vikariat, hemvården

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer.

Vikariat som sjukskötare inom hemvården i Pargas stad

Vi söker en sjukskötare för en visstidsanställning inom hemvården i Pargas stad. I ditt team ansvarar du för klienternas sjukvård, främjandet av deras hälsa och förebyggande vård. Du leder även arbetet för närvårdarna i ditt team. Som sjukskötare får du planera, utveckla och verkställa stödet som klienterna behöver tillsammans med ditt eget team och ett mångprofessionellt expertteam. 

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Sjukskötarna inom hemvården arbetar i morgonskift på vardagar. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper mångsidigt. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.
 
Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. 

Vi förutsätter att du har en sjukskötarexamen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Anställningen börjar så snart som möjligt och pågår till 31.1.2022.

Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt via webbsidan www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 384887. Ansökan med behövliga betyg och intyg kan även sändas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 8.10.2021 kl. 12.00.

Tilläggsinformation ges av teamledaren, ansvarig handledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840, monika.gestranius@pargas.fi.
 

Sjukskötare, vikariat, Hälsovårdscentralens Geriatriska avdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett moderskapsvikariat  som SJUKSKÖTARE vid Hälsovårdscentralens Geriatriska avdelning under tiden 9.12.2021-19.10.2022.

Vill Du vara delaktig i vårt arbetsteam? Om Du har initiativförmåga och intresse för vård av olika hälsotillstånd samt rehabilitering av äldre så är just Du den person vi söker. Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga.  Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter  som är i behov av stöd och rehabilitering. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.  

Grundlönen 2548,32 euro.

Förfrågningar, avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843 eller tf. vårdchef Camilla Rautanen 040-5955600

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 382984. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Mari Toivonen, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi. senast den 10.10.2021.

 

Sjukskötare, Hälsocentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ny vakans som SJUKSKÖTARE  till hälsocentralens akutavdelning från 18.10.2021 eller enligt överenskommelse. På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Arbetet görs i tre skift. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 384554.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 29.9.2021 kl. 12.00.


Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller t.f. vårdchef Camilla Rautanen tfn 040 59 55 600.

 

Sjukskötare, hemsjukhuset

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ny vakans som SJUKSKÖTARE  med arbetspunkt hemsjukhuset från 18.10.2021 eller enligt överenskommelse. Hemsjukhuset är ett alternativ till avdelningsvård och innebär polikliniska besök eller besök i patientens hem. Tidvis ingår även arbete på den akuta avdelningen. Arbetet görs i två skift.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Arbetets art kräver körkort, men egen bil behövs inte. Som merit ses iv-erfarenhet. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.


Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel  384577.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 29.9.2021 kl. 12.00.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller t.f. vårdchef Camilla Rautanen tfn 040 59 55 600.

 

Närvårdare, hemvården

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad med centrum 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer.

Vi söker en närvårdare till Pargas stads hemvård

Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård och omsorg som sker hemma hos kunden. Arbetet omfattar förutom primärvård även sjukvårdsuppgifter.Syftet med arbetet är att ge stöd och vård till kunder som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter.

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Sjukskötare arbetar i hemvårdens team som stöd för närvårdarna och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig en arbetsplats där du kan utvecklas i ditt yrke och mångsidigt utnyttja dina kunskaper i ditt arbete. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 385515. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 8.10.2021 kl. 12.00.

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Tilläggsinformation ges av ansvarig handledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840, monika.gestranius@pargas.fi.


 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat under tiden 23.8.2021 – 2.1.2022 (ev fortsättning) Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32€
Grundlön för närvårdare 2249,46€ 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2021 kl 12.

Förfrågningar, tf. Vårdchef Janette Sundqvist tel.  040 488 5503 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • tf vårdchef Camilla Rautanen 040 595 5600
 • tf ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos 040 488 5507
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi 

 

KAAREA

Kock till skärgården