Lediga jobb

Lediga jobb
 

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 


UTLOTTNING AV SOMMARJOBB I PARGAS STAD OCH SOMMARJOBBSSEDEL 2020.

Pargas stads ledigförklarar sina vikariat och säsongsarbeten på sin hemsida under ”lediga jobb”. 

Vissa av jobben förutsätter 18 års ålder eller branscherfarenhet eller studier inom branschen.

Dessutom har ungdomar som är födda år 2002-2004 möjlighet att söka sådana sommarjobbsplatser som lottas ut bland alla sökande. Dessa sommarjobbsplatser kan sökas elektroniskt under tiden 29.1-2.3.2020 kl. 15. Sommarjobben är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut sammanlagt 25 ungdomar som kallas till intervju innan de erbjuds en arbetsplats inom den bransch de sökt jobb. Samtidigt lottas också ut 20 sommarjobbsedlar. 

Länk till ansökan kuntarekry.fi (jobbnyckel: 273577)

DESSA SOMMARJOBB PUBLICERAS PÅ ”STARTA SÄSONGEN” EVENEMANGET 29.1.2020 

Sommarjobbet är en månad, månadslönen för heltidsjobb (38 timmar 45 minuter i veckan) är 810€.

Man kan välja att söka ett eller flera av följande sommarjobb i Pargas stad. Om man söker flera jobb ska man ange vilket man prioriterar högst.

1)    Park- underhåll- eller städarbete 
•    Skötsel av uteområden, parker, stränder, blomrabatter
•    Lättare underhållsarbete, t.ex. måla

2)    Vård och äldreomsorg 
•    Bäddavdelning och andra vårdenheter i Pargas och skärgården
•    Äldreomsorgsboenden, dagverksamhet för äldre i Pargas och skärgården

3)    Barn, ungdomar och kultur
•    Daghem i Pargas och skärgården
•    Barnläger
•    Bibliotek, information 

4)    Sommarjobbsedel.

Dessutom kan man också elektroniskt ansöka om att få en s.k. sommarjobbsedel.
Med sommarjobbsedel avses ett understöd på 250€ som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2002-2004 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomar söker sommarjobben själv och arbetsgivaren fakturerar staden.

Aktivas kontaktuppgifter:
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Martina Oksanen, tfn 040 488 5657
Strandvägen 32, 21600 Pargas
 

SOMEUNG 2020

Vi söker dig som är ung och vill jobba med sociala medier sommaren 2020!

Har du alltid velat veta vad som händer bakom kulisserna till professionella konton på sociala medier? Är du redo att sätta dig själv och din kreativitet på spel? Vad bra, då kanske du är den vi söker för att jobba med sociala medier hos oss sommaren 2020!

Klicka här så får du veta mera!

 

Ekonomiförvaltning:
 

Upphandlingskoordinator/controller, Nagu

Pargas stad söker en UPPHANDLINGSKOORDINATOR/CONTROLLER på heltid till teamet på ekonomiavdelningen

Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen samt erfarenhet av ekonomiförvaltning och/eller upphandling. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. För arbetet behöver man bra IT-kunskaper.

Vi söker dig som har bra kännedom om ekonomi och upphandling. Du har helhetssyn, tänker långsiktigt och kan kreativt utveckla processer. Du är analytisk, uthållig, bra på att kommunicera, kan ta egna initiativ och har ett lösningsinriktat arbetssätt.  Erfarenhet av offentlig ekonomi och offentlig upphandling räknas som merit.

Centrala arbetsuppgifter är:

 • Koordinera stadens upphandlingar
 • Leverantörsuppföljningar och –rapporteringar
 • Koordinera och delta i framställningen av stadens delårsrapporter, boksluts- och budgetarbete
 • Stöda och utveckla stadens processer beträffande intern kontroll och upphandling  (även i samråd med stadens koncernbolag)
 • Framställa ekonomiska analyser och rapporter

Den fysiska placeringsorten är Nagu. Lön enligt AKTA och arbetet inleds enligt överenskommelse. 

Ansökning med meritförteckning skickas till ekonomi@pargas.fi eller Pargas stad, Ekonomitjänster, Brinkasvägen 1, 21660 Nagu senast den 24 februari 2020 klockan 12.00. Märk ansökan ”Upphandlingskoordinator/Controller”.

Tilläggsinformation gällande arbetsuppgifterna ges av ekonomichef, petra.palmroos@pargas.fi eller tel. nr. 040 839 7170

 

 

Svenskspråkig utbildning:
 

Specialklasslärare, Malms skola

Speciallärare, Malms skola

Speciallärare, Sarlinska skolan

Lektor i matematik, fysik och kemi, Pargas svenska gymnasium

Timlärare i tyska, Pargas svenska gymnasium

Timlärare med klassläraruppgifter, visstidsanställning, Malms skola

 

Enheten för småbarnspedagogik:
 

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare. I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss vänligen gå in och fyll i en elektronisk ansökan via  , www.kuntarekry.fi, jobbnummer 212142. På frågor svarar daghemsföreståndare Monika Karlsson 050 533 3478

 

Social- och hälsovård:

 

Läroavtal, närvårdare

Pargas stad samarbetar med Axxell Utbildning Ab och söker nu lämpliga personer för arbete och studier inom hälsovården. Vi söker dig som har ett levande intresse för arbetet med människor och intresse för sjukvård och rehabilitering. 

Vi kan erbjuda läroavtal på akut- och rehabiliterande bäddavdelningen och Malmkulla bäddavdelning. Detta är en chans för dig som vill byta bransch eller saknar utbildning. Vi erbjuder dig ett paket där du studerar på läroavtal till närvårdare samtidigt som du jobbar och får lön. Efter slutförda studier har vi möjlighet att erbjuda dig ordinarie arbete.

Vi uppskattar om du har kunskaper i båda inhemska språken, men det är inte ett krav. 

Kom med i våra mångprofessionella team som gör ett värdefullt arbete inom hälsovården! 

Ansökningstiden 20.1 – 21.2.2020, intervjuerna sker i början av mars. 

Skriv en fritt formulerad ansökan som du skickar till

janette.sundqvist@pargas.fi

eller per post Janette Sundqvist, Vapparvägen 15 a, 21600 Pargas 

Studierna börjar 25.3.2020.

Vänligen vid frågor kontakta, tf vårdchef Janette Sundqvist tel. 0404885503 eller läroavtalsplanerare Anders Levin tel. 044 739 7782. 

 

Byråsekreterare, socialservicen

Vi söker en BYRÅSEKRETERARE till socialserviceenheten i Pargas stad. Anställningen börjar 1.3.2020 eller enligt överenskommelse och gäller tillsvidare.

Socialservicens byråsekreterare är en central person inom socialservicens arbetsgemenskap och har en mångsidig arbetsbild som innehåller både kundservice, beslutsfattande och traditionella kansliuppgifter. Kundservicen innebär betjäning av kunder som besöker socialcentralen, visar dem tillrätta och informerar om praktiska saker. Kansliuppgifterna består bland annat av utbetalningar, insättning och kontering av fakturor, olika slag av bokföring, statistikuppföljning samt postning. Byråsekreteraren fungerar också som mångsidigt stöd till socialservicens personal bl.a. i form av meddelanden till kunder och samarbetsparter, informationssökande, protokollförande och uppdatering av enhetens hemsida. Byråsekreteraren kan fatta beslut gällande förmånshandläggning enligt socialarbetarens plan och fastställa klientavgifter inom stödboende.

Behörighetsvillkor är lägre högskolexamen eller annan för tjänsten lämplig merkantil utbildning samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Sökande bör ha goda och uppdaterade IT- kunskaper. Tidigare erfarenhet inom socialsektorn och kundservice räknas som merit. Vi önskar att du är strukturerad, flexibel och ansvarstagande samt bidrar till en god och positiv stämning i arbetsgemenskapen.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och självständigt arbete, förmannens stöd och trevliga arbetskamrater. Förutom de färdiga arbetsuppgifterna som hör till arbetet, har du möjlighet att påverka arbetets innehåll beroende på intresse och kompetens. 

Arbetstid: 36,75h/vecka.

Lön enligt kollektivavtal.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. 

Vid frågor kontakta socialservicechef Heidi Ulriksson tel:040 4885570 eller heidi.ulriksson@pargas.fi 

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276733. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälso-vårdsavdelningen,.Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 19.2.2020 kl. 12.00.

Arbetsintervjuer hålls 20.2.2020 eller enligt överenskommelse

 

 

Familjearbetare på familjeenheten

Vi söker en trevlig medarbetare som har erfarenhet av och visioner om arbete med barnfamiljer. 
Familjeenheten vid Pargas stad är en arbetsgemenskap som tittar målmedvetet framåt och arbetar med barnfamiljer inom ramen för socialvård och barnskydd. Pargas stad utvecklar kraftigt sina tjänster för barnfamiljer utgående från en systemisk modell där utgångspunkten för arbetet är mångaktörskap och tjänster erbjuds i den naturliga miljön för barn och familjer. Tjänsterna för barnfamiljer i Pargas stad är väl och mångsidigt resurserade.

Dina arbetsuppgifter består av:

Hemservice dvs. en tillfällig eller regelbunden socialtjänst i hemmet där klienten eller klientens familj ges personligt stöd i vardagliga sysslor.

Familjearbete dvs. en socialtjänst i hemmet där klienten och klientens familj eller den person som ansvarar för klientens vård stödjs och handleds i att stärka sina resurser och förbättra växelverkan inom familjen.

Till arbetsuppgifterna som familjearbetare hör att delta i gemensamma möten på arbetsenheten och att aktivt utveckla sitt arbete och sin arbetsenhet.

Pargas är en tvåspråkig stad som stödjer språkstudier.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av arbete med utmanande barnfamiljer. Därtill förväntar vi oss att du är öppen, engagerad och utvecklingsorienterad och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt.

Vi erbjuder dig:

•    Möjlighet till 20 avlönade utbildnings-, fortbildnings- och utvecklingsdagar inom socialarbete per år
•    Möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    Stöd för studier i svenska eller finska
•    Möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp

Vi lovar dig:

•    Stöd från platschefen
•    Flexibelt och människonära ledarskap
•    Öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    Positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat

Behörighetsvillkoren är lämplig yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovården (behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 817/2015) samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. 

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. För skötseln av tjänsten krävs användning av egen bil. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på fyra månader.

Ytterligare information om tjänsten som familjearbetare ges av enhetschefen Sami Salmivirta, 040 488 6091, sami.salmivirta@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, työavain 277745. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 25.2.2020 kl. 12.00.

 

 

Socialarbetare, äldreomsorgen, 50 %

Pargas stad lediganslår att sökas följande tjänst inom social- och hälsovården: 

SOCIALARBETARE till äldreomsorgen, 50%. Anställningen gäller tillsvidare. 

Om du är intresserad av ett självständigt arbete, där du får arbeta med mångsidiga administrativa uppgifter och med kundarbete med äldre och deras anhöriga så sök till oss! Du arbetar tätt med äldreomsorgschefen och med ett mångprofessionellt team inom äldreomsorgen. 

Till de främsta arbetsuppgifterna hör att anhålla om statsbidrag för tjänster åt frontveteraner samt att redogöra för dessa, att kartlägga krigsinvaliders servicebehov, bereda beslut baserade på socialvårdslagen för stöd för rörlighet, samt att ta emot socialvårdsanmälningar, koordinera insatserna och ta del i de första utredningarna kring dessa. Ytterligare omfattar tjänsten utvecklingsarbete för äldreomsorgen. 

För att klara av uppgiften framgångsrikt behöver du vara självständig, initiativrik, utvecklingsinriktad och kundcentrerad. Vi önskar även att du är flexibel med en god samarbetsförmåga och vi värdesätter erfarenhet av gerontologiskt socialt arbete.

Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt arbete, en trevlig arbetsgemenskap och möjligheter till fortbildning och professionell utveckling inom äldreomsorgen. 

Behörighetsvillkor:  Behörighetsvillkor för tjänsten som socialarbetare är högre högskoleexamen, enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, (2005/272 § 3), samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 

Förfrågningar via e-post till äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki,  camilla.bergman-karpijoki@pargas.fi. 

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 267887.
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälso-vårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcetralen@pargas.fi senast 21.2.2020 kl. 12.00.

 

 

Ansvarig bioanalytiker/laboratorieskötare

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som  ansvarig BIOANALYTIKER/LABORATORIESKÖTARE på Pargas hälsovårdscentral från och med 6.4.2020 eller enligt överenskommelse.

Laboratorie-verksamheten i Pargas är mångsidig. Förutom provtagning analyserar vi prover, gör EKG och Spirometri mätningar samt tar Papa-prover. Till vakansen hör administrativa uppgifter. Arbetet är dagsarbete. 

Behörighetsvillkor för uppgiften är bioanalytiker eller laboratorieskötarexamen. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet. Vi erbjuder introduktion.
Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna,jobbnyckel 275123. Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/ Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 24.2.2029 kl. 12.00. 

Intervjuerna hålls onsdag 11.3.2020

Förfrågningar, ansvarig laboratorieskötare Marit Henriksson tel. 02 4545230 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist 0404885503

 

Sjukskötare, vikariat, Pargas hälsovårdscentral

Pargas stads hälsovårdsenhet lediganslår att sökas moderskapsledighetsvikariat som SJUKSKÖTARE på Pargas hälsovårdscentral, under tiden 27.04 2020 – 16.03 2021. Till arbetsuppgifterna hör att arbeta i ett mångprofessionellt team, att självständigt och i samarbete med teamet förverkliga vården.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen. Vi söker dig som har förmåga att arbeta både självständigt och i mångprofessionella team. Arbetet förutsätter flexibilitet, samt förändrings- och utvecklingsfärdighet. Vi erbjuder introduktion till arbetet.

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 278891.  
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 09.03 2020 kl. 12.00. Intervjuerna sker 24.03 2020


Förfrågningar, tf. ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos tel. 040 488 5507 eller tf vårdchef Janette Sundqvist  tel.  040 488 5503
 

 


Närvårdare, hemvården inom äldreomsorgen

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställningar i arbetsavtalsförhållande inom hälso- och sjukvården:

NÄRVÅRDARE till hemvården inom äldreomsorgen. Närvårdarens uppgift inom hemvården är att ge kundorienterad och rehabiliterande vård hemma hos kunden. Vårdarbetet omfattar primärvård och sjukvårdsuppgifter. Till uppgifterna ingår t.ex. att ta hand om kundens måltider, läkemedelsbehandling och personliga hygien. Målet är att kunden ska ha en bra vardag och klara sig hemma. Närvårdarens arbete inom hemvården är krävande, mångsidigt, inspirerande och utmanande. Arbetet görs enligt en vård- och serviceplan som utarbetats med kunden och som beaktar kundens behov.

Arbetet är tvåskiftsarbete. Anställningen gäller tillsvidare och börjar så fort som möjligt eller enligt överenskommelse. Lön utgår enligt AKTA.

Behörighetsvillkor för närvårdare: närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Även de närvårdarstuderande som blir klara med studierna under mars beaktas.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Närmare information ges av tf. servicechef Suvi Simelius-Nieminen, tfn 040 141 7394. 
    
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 277958. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 26.2.2020 kl. 12:00.

 

 

Närvårdare, vikariat, äldreomsorgen, Regnbågen Korpo

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården: 

NÄRVÅRDARE, moderskapsvikariat till äldreomsorgen, Regnbågen/Korpo. 3-skiftesarbete. Anställningen gäller för tiden 13.3.2020-25.1.2021. 

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 276348. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 21.2.2020 kl. 12:00. 

 

Närvårdare, semestervikarie Björkebo serviceboende

NÄRVÅRDARE, SEMESTERVIKARIE, BJÖRKEBO SERVICEBOENDE

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: ledare för serviceboende Carina Willberg tfn 040 020 2848 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi.


Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276561. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Pargas hemvård

NÄRVÅRDARE, SEMESTERVIKARIE PARGAS HEMVÅRD

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: vik servicechef Suvi Simelius-Nieminen, Pargas, tfn 040 141 7394, ansvarig handledare Maarit Silván, tfn 050 596 2615, ansvarig handledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276597. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie dagverksamheten

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL DAGVERKSAMHETEN

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: minneskoordinator vik Marika Cederlöf, tfn 040 488 6055  eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276569. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Grannas Nagu 

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL GRANNAS NAGU

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom soc- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: vik. äldreomsorgsledare Medris Jurs, tfn 040 488 5589 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276572 . Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Regnbågen Korpo

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL REGNBÅGEN KORPO

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 458 0400 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276576. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Fridhem Houtskär

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL FRIDHEM HOUTSKÄR

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom soc- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5590 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276661. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

Närvårdare, semestervikarie Aftonro Iniö

NÄRVÅRDARE SEMESTERVIKARIE TILL AFTONRO INIÖ

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom soc- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: ansvarig sjukskötare Denina Björklund, tfn 050 439 1957 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276609. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

 

 

Fortlöpande rekrytering:


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: SJUKSKÖTARE OCH NÄRVÅRDARE till hälsovården i Pargas

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att personer har det vaccinskydd som lagen om smittosamma sjukdomar §48 förutsätter.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av:

 • avdelningsskötare Jaana Orava, akut och rehabiliterande bäddavdelning   tfn 040 488 5524
 • tf avdelningsskötare Sari Gustafsson, Malmkulla bäddavdelning puh. 040 488 5843
 • tf. vårdchef Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 205372. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till Pargas hälsovårdscentral/ Pia Nedermo, Vapparvägen 15a,  21600 Pargas eller halsocentralen@pargas.fi  
 

Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165947

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer: 165948.

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi, jobbnummer 165956.

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. www.kuntarekry.fi  jobbnummer: 165958.

Kontakta:

 • vik vårdchef Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503
 • vik avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla    040 488 5843
 • vik. äldreomsorgsledare  Medris Jurs / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Camilla Bergman-Kärpijoki / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator vik Marika Cederlöf / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Maria Wallin, tfn 040 488 6083 eller  maria.wallin@pargas.fi