Kommunikation

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikations- och marknadsföringsenheten ansvarar för extern och intern kommunikation, samt för branding och invånarmarknadsföring.

Kommunikations- och marknadsföringschefen är huvudredaktör för publikationer, webbsidor och stadens övriga huvudsakliga informationskanaler samt sköter de praktiska kontakterna till medierna samt stadens pr-verksamhet. Hon koordinerar och utvecklar stadens externa och interna kommunikation, och ansvarar även för stadens kundservice och för utvecklingen av den vid servicepunkterna.

Informationssekreterarna ansvarar för kundservicen på områdeskontoren och vid stadshusets servicepunkt, och för kundservice via telefon samt informationschatten på webben. Informationssekreterarna har också hand om många interna uppgifter, bl.a. sekreteraruppgifter i områdesnämnderna, valrelaterade arrangemang och assisterande uppgifter för de övriga avdelningarna.

Kommunikationsavdelningen nås på adressen kommunikation(a)pargas.fi


Kommunikations- och marknadsföringschef

Linda Baarman

040 680 1851
linda.baarman(a)pargas.fi

Invånartidning NYTT

 

Marknadsföringsassistent

Enni Könönen

040 354 8537
enni.kononen(a)pargas.fi


Kommunens visselblåsarkanal

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen trädde i kraft 1.1.2023. Det är fråga om verkställandet av EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (2019/1937), dvs. det så kallade visselblåsardirektivet. Avsikten med lagstiftningen är att personer som i samband med sitt arbete upptäcker eller har misstankar om brott mot allmänintresset inom specificerade områden av EU-rätten eller nationell rätt ska kunna rapportera om detta på ett tryggt sätt. Direktivet ålägger vissa arbetsgivare att inrätta en intern rapporteringskanal för rapportering av information om överträdelser. Enligt direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att rättsliga enheter i den privata och offentliga sektorn inrättar kanaler och förfaranden för intern rapportering av information om överträdelser och uppföljning.

Rapporteringskanalen är inte en allmän kanal för ”feedback” utan en tjänst som inrättats uttryckligen för rapportering av allvarliga överträdelser.

Läs mer på Kommunförbundets sidor.

Här hittar du Pargas visselblåsningskanal.


Material:

Pargas stads logotyp_blå_rgb.png

Pargas stads logotyp_blå_cmyk.eps

Pargas stads logotyp_vit_rgb.png

Pargas stads logotyp_vit_cmyk.eps

Fråga efter mera material: kommunikation(a)pargas.fi