Generalplaner

Generalplaner

- Ändring av delgeneralplanen för Kirjalaön, förbättring av landsväg 180 vid Hessundsbron.

Program för deltagande och bedömning
Planutkast med teckenförklaringar
Planbeskrivning


- Uppgörande av en generalplan för Pargas centrum; Planområdet omfattar Pargas centrum med närområden, västra delar av Kyrklandet och östra delar av Ålön medräknat.

Planutkast
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning med bilagor
Program för deltagande och bedömning, uppdaterad 1.6.2020

Dispositionsplan, uppdaterad 17.10.2018

Teckenförklaringar för dispositionsplan, uppdaterad 17.10.2018


- Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan för delar av lägenheterna Qvidjagård 2:592, Qvidjagård 2:591 och Sandmo 2:511 i Qvidja i Pargas

Program för deltagande och bedömning 


- Ändring av Centrumregionens delgeneralplan för lägenheterna Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, delar av vattenområdena 876:19, 876:18, 876:14 samt del av vattenområdet som hör till Lempilä 4:10 i Muddais i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Preliminärt utkast till planändringen

Utdrag ur den ikraft varande planen


- Nagu Södra, generalplanerättelse

Planförslaget var framlagt i Nagu 2008.

Naturinventeringen i området blev färdig på sommaren 2011. På basis av inventeringen uppgörs en Naturabedömning för en del av planändringsområdet. Delen i Naturabedömningen som gällde fågelbeståndet i området blev färdig i november 2012.

Planarbetet fortsätter efter att de övriga stora generalplanerna i skärgården har fullbordats.